Analisti Arjan Çuri e ka konsideruar si “fashist dhe çnjerëzor” pohimin e kryeministrit Edi Rama, se nga radhët e të moshuarëve do të vaksinohen të parët personalitetet mbi 80 vjeç.

“Si pohim është antihuman, çnjerëzor, gati gati fashist. Të zgjedhësh apo të kesh ti në dorë kush do vaksinohet apo jo, në kategorinë e pleqve personalitete… Të hysh e të bësh nënën natyrë ose babain Zot… Unë mendoj që e bën për të tërhequr vëmendjen, që ne të merremi me këtë, jo po kush personalitet duhet ta marri vaksinën i pari e i dyti”, u shpreh Arjan Çuri mbrëmjen e djeshme në “Zonë e Lirë”.

Më tej, ai tha se këta të moshuar mund të votojnë për PS-në dhe vaksina të shkëmbehet me 1-4 vota.

“Mund të ndodhi që personalitetet e moshës së tretë të jenë pleqtë që votojnë për PS. Mund të ndodhi që vaksina të shkëmbehet me një votë, një vaksinë një deri në katër vota. Nqs do më ofrohej që prindërit e mi ose gjyshërit e mi të konsideroheshin nga Rama si personalitete për t’u vaksinuar, do tundohesha shumë. Kur ai thotë se ai do zgjedhi kush do vaksinohet apo jo dhe kur i bie që për të vaksinuar gjyshërit e mi duhej dhënë vota, unë do tundohesha shumë për shkak të vlerës së jetës së tyre…”, shtoi ai.

Analyst Arjan Çuri has considered as “fascist and inhuman” the statement of Prime Minister Edi Rama, that from the ranks of the elderly will be vaccinated the first personalities over 80 years old.

“As an assertion, it is antihuman, inhuman, almost fascist. To choose or have in hand who will be vaccinated or not, in the category of elders personalities… Going in and making mother nature or father God… I think it does to attract attention, for us to deal with this, no yes “Which personality should get the vaccine first and second”, said Arjan Çuri last night in the “Free Zone”.

Further, he said that these seniors can vote for the SP and the vaccine can be exchanged with 1-4 votes.

“It could happen that the elderly people are the elders who vote for the Socialist Party. It may happen that the vaccine is exchanged for one vote, one vaccine for one to four votes. If I were offered my parents or grandparents to be considered by Rama as personalities to be vaccinated, I would be very tempted. “When he says that he would choose who will be vaccinated or not, and when it comes to him that in order to vaccinate my grandparents, votes had to be given, I would be very tempted because of the value of their lives,” he added.