A keni parë ndonjëherë një Hulk iranian? Një Herkul Persian? Këtu është Sajad Gharibi i cili peshon 155 kg.
A e dini se sa gjigantë janë të pranishëm në legjendat e treguara? Epo, ata nuk janë vetëm mite, por ka gjigantë të vërtetë. Besoni apo jo, ata janë këtu.

Jane persona te thjeshte apo te apasionuar pas sportit te cilet e kane cuar ne nje nivel te pabesueshem masen e tyre trupore. Sipas jane te dhene pas Bodybilding e disa kane lindur gjigande. Ne do tju tregojme 10 me te jashtezakonshmit.

Shfletoni fotot me informacionin perkates.

Sulltan Kösen (Turqi) Më në fund, njeriu më i gjatë në botë: Sulltan i Turqisë. 2.51 metra ashtu si Vikas Uppal. Si shumë gjigantë të tjerë, ai kishte një tumor që ndikoi në rritjen e tij dhe gjëndra e prekur u hoq nga truri …

Brahim Takioullah (Marok) Brahim, njeriu më i gjatë që jeton në Marok dhe i dyti më i gjatë në botë. Brahim Takioullah ka këmbën më të gjerë në botë: 38 cm – dhe ju e dini se çfarë thonë njerëzit për burrat me këmbë të mëdha, apo jo? Po, ata veshin këpucë të mëdha, të bëra mirë!

Yao Ming (Kinë) Yao Ming? Dua të them, nëse nuk jeni fëmijë, të gjithë e kemi parë këtë basketbollist kinez në internet pa e kuptuar edhe se ai është një nga njerëzit më të gjatë në Tokë: 2.30 metra.

Shaquille O’Neal (SHBA) Ne të gjithë e njohim Shakin. Një nga basketbollistët më të mëdhenj të të gjitha kohërave. 2.16, metra i gjate 147 kg: një nga lojtarët më të rëndë në NBA. Po ai është gjithashtu një aktor i mirë dhe madje u bë një film mbi të!

Hafþór Júlíus Björnsson (Islandë) Ser Gregor alias “Mali” është 2.06 metra I gjate dhe peshon 185 kg. Ai është i njohur si një gjigant profesionist, aktor I shkëlqyer dhe madje edhe basketbollist. Eshte aq i fortë sa mund të ngrejw 450 kg!

Denis Cyplenkov (Ukrainë) Denis është një bodybuilder profesionist i cili ka fituar kampionatin ukrainas dhe evropian disa herë dhe gjithashtu ndonjëherë krahasohet me Hulk. Ai nuk perdori simulante, qëndroni i shëndetshëm dhe punoni shumë sipas modës së vjetër. Eshte 1.86 I gjate, 140 kg dhe bicepsi I tij eshte 62 cm.

Arlindo De Souza (Brazil) Një tjetër bodybuilder brazilian që vendosi ta lehtësonte punën e tij dhe si Romario, u bë i varur nga Synthol. Gjejeni çfarë ndodhi më pas.

Romario Dos Santos Alves (Brazil) Ky djalë është dëshmi e gjallë se shumë Synthol i përdorur tepër për një kohë të gjatë mund të shkaktojë probleme shëndetësore. Ky ilaç rrit masën e muskujve në mënyrë të jashtëzakonshme. Në fillim, të gjithë e quanin Hulk por pas këtyre abuzimeve, ai duhej të priste të dy krahët.


Sajad Gharibi (Iran) A keni parë ndonjëherë një Hulk iranian? Një Herkul Persian? Këtu është Sajad Gharibi i cili peshon 155 kg.

Sajad Gharibi (Iran) Have you ever seen an Iranian Hulk? A Persian Hercules? Here is Sajad Gharibi who weighs 155 kg.
Do you know how many giants are present in the legends told? Well, they’re not just myths, but there are real giants. Believe it or not, they are here.

They are simple people or sports enthusiasts who have brought their body mass to an incredible level. According to Bodybilding are given and some were born giant. We’ll show you 10 of the most extraordinary. Browse photos with relevant information

Sultan Kösen (Turkey) Finally, the tallest man in the world: the Sultan of Turkey. 2.51 meters just like Vikas Uppal. Like many other giants, he had a tumor that affected his growth and the affected gland was removed from the brain …

Brahim Takioullah (Morocco) Brahim, the longest living man in Morocco and the second longest in the world. Brahim Takioullah has the widest leg in the world: 38 cm – and you know what people say about big-legged men, don’t you? Yes, they wear big, well-made shoes!

Yao Ming (China) Yao Ming? I mean, unless you’re a kid, we’ve all seen this Chinese basketball player on the internet without even realizing he’s one of the tallest people on Earth: 2.30 meters.

Shaquille O’Neal (USA) We all know Shake. One of the greatest basketball players of all time. 2.16, 147kg long: one of the heaviest players in the NBA. Yes he is also a good actor and even made a movie on it!

Hafþór Júlíus Björnsson (Iceland) Ser Gregor alias “The Mountain” is 2.06 meters long and weighs 185 kg. He is known for being a professional giant, a great actor and even a basketball player. It is so strong that it can lift 450 kg!

Denis Cyplenkov (Ukraine) Denis is a professional bodybuilder who has won the Ukrainian and European Championships several times and is also sometimes compared to the Hulk. He did not use simulants, stay healthy and work hard in the old fashioned way. He is 1.86 tall, 140 kg and his biceps is 62 cm.

Arlindo De Souza (Brazil) Another Brazilian bodybuilder who decided to ease his work and like Romario, became addicted to Synthol. Find out what happened next.

Romario Dos Santos Alves (Brazil) This guy is living proof that too much Synthol used too long can cause health problems. This drug increases muscle mass tremendously. At first, everyone called him Hulk but after these abuses, he had to cut both arms.

Sajad Gharibi (Iran) Have you ever seen an Iranian Hulk? A Persian Hercules? Here is Sajad Gharibi who weighs 155 kg.