170 të dënuar në burgun e Peqinit kanë dy ditë në grevë urie ndërsa akuzojnë shtetin se ka qenë ndikues në krimet dhe dënimet e tyre.

Ata do të qëndrojnë në grevë pa afat në rast se nuk miratohet amnistia e përgjithshme teksa kërkojnë që:

-Të gjitha dënimet e dhëna ndaj të dënuarve aktual të përgjysmohen; Të gjitha dënimet me burgim të përjetshëm të dhënë ndaj të dënuarve aktual të kthehen në 20 vite burgim; Të gjithë të paraburgosurit aktual të kenë të njëjtin përfitim sa më sipër pas dhënies së vendimit nga gjykata.

Të dënuarit bëjnë kanë paraqitur këtë peticion drejtuar Kuvendit, Presidentit Meta, kryeministrit Rama dhe ministres së Drejtësisë Etilda Gjonaj duke u bazuar në gjendjen e rëndë ekonomike që ndodhet familja e tyre

170 convicts in Peqin prison have been on a two-day hunger strike while accusing the state of being influential in their crimes and convictions.

They will go on strike indefinitely if the general amnesty is not approved as they demand that:

-All sentences given to current convicts should be halved; All life sentences handed down to current convicts should be commuted to 20 years in prison; All current detainees should have the same benefit as above after the court decision.

The convicts have submitted this petition to the Assembly, President Meta, Prime Minister Rama and Minister of Justice Etilda Gjonaj based on the difficult economic situation of their family.