Prokuroria e Tiranës i sekuestroi 5 milionë euro pasuri dy vëllezërve Sokol dhe Elson Marku.

Sokol Marku dhe vëllai i tij Elson Marku, nga viti 2008 deri në vitin 2015, kanë përfituar transferta në vlera monetare të larta nga disa vende të BE, si Italia, Belgjika, Spanja, Suedia, Zvicra, Greqia dhe Franca.

Sipas dosjes rezulton se aktiviteti i tyre kriminal duket se ka qenë i shtrirë në një numër të lartë të vendeve të Bashkimit Evropian.

Këto para ata i investonin në blerjen dhe tregtimin e makinave. Nga muaji mars i 2011 deri në mars të 2015, Sokol Marku ka përfituar 30 transferta me vlerë totale 12.316 euro, nga persona të ndryshëm.

Ndërsa nga korriku 2014 deri në gusht 2015, ka dërguar 1.127 euro në favor të tre personave, të afërt të tij drejt Italisë. Belgjikës, Spanjës dhe Suedisë.

Ndërsa Elson Marku, nga data 7 korrik deri në datën 14 korrik ka përfituar dy transferta, njëherë 1.633 franga zvicerane dhe një herë tjetër 48.235 franga.Abcnews

The Tirana Prosecutor’s Office seized 5 million euros in assets from two brothers, Sokol and Elson Marku.

Sokol Marku and his brother Elson Marku, from 2008 to 2015, have benefited from high monetary transfers from several EU countries, such as Italy, Belgium, Spain, Sweden, Switzerland, Greece and France.

According to the file, it turns out that their criminal activity seems to have been extended to a high number of European Union countries.

This money they invested in buying and trading cars. From March 2011 to March 2015, Sokol Marku received 30 transfers with a total value of 12,316 euros, from different persons.

While from July 2014 to August 2015, he sent 1,127 euros in favor of three people close to Italy. Belgium, Spain and Sweden.

Elson Marku, from July 7 to July 14 has received two transfers, once 1,633 Swiss francs and another time 48,235 francs.Abcnews