Goditet grupi i trafikut të armëve nga Turqia në Shqipëri! Në pranga 11 persona, mes tyre dhe 2 shqiptarë, sekuestrohen 191 pistoleta

Goditet një grup i trafikut të armëve në Turqi-Bullgari-Shqipëri dhe Turqi-Bullgari-Europë.

Eshte zhvillura operacioni i koduar “Bosfori”

Europal në bashkëpunim me policitë rajonale ka arrestuar 11 persona, mes tyre 2 shqiptarë. Janë sekuestruar 191 armë pistoleta dhe 3714 karikatorë.

The group of arms traffickers from Turkey to Albania is hit! In handcuffs 11 people, among them 2 Albanians, are seized 191 pistols

A group of arms traffickers in Turkey-Bulgaria-Albania and Turkey-Bulgaria-Europe is hit.

The operation codenamed “Bosphorus” has been developed

Europal in cooperation with regional police has arrested 11 people, including 2 Albanians. 191 pistols and 3714 cartridges were seized.