Policia greke goditi një bandë grabitësish në qendër të Athinës. Të arrestuarit janë 22 shqiptarë dhe 4 grekë, të gjithë të mitur. Ata akuzohen se vepronin kryesisht në sheshin Syntagma, Sheshin e Popullit, Thissio dhe pjesë të tjera qendrore të qytetit.

Sipas policisë, ata ndiqnin një metodologji specifike për kryerjen e grabitjeve. Fillimisht, ata mblidheshin në grupe në pjesë të ndryshme qendrore të Athinës, ku gjenin “viktimat” e tyre të mundshme, duke zgjedhur në shumë raste të mitur.

Pastaj disa nga anëtarët e grupit, duke përdorur dhunë dhe mizori ekstreme u merrnin celularët, paratë dhe sendet e tjera që posedonin. Policia po heton përfshirjen e anëtarëve të bandës në një numër të mjaftueshëm grabitjesh, ndërsa deri më tani të paktën tetë raste janë identifikuar, të cilat ndodhën gjatë muajit të fundit. Përveç kësaj, hetimi zbuloi përfshirjen e dy prej të arrestuarve për trafik droge.

Për të çmontuar bandën, operacioni policor u krye të hënën në Sheshin Syntagma dhe Sheshin Laou. Gjatë kontrolleve të mëvonshme, 21 telefona celularë u gjetën dhe konfiskuan, para dhe rreth 22 gramë kanabis.

Greek police cracked down on a gang of robbers in downtown Athens. The arrested are 22 Albanians and 4 Greeks, all minors. They are accused of operating mainly in Syntagma Square, People Square, Thissio and other central parts of the city.

According to police, they followed a specific methodology for committing robberies. Initially, they gathered in groups in different parts of central Athens, where they found their potential “victims”, choosing in many cases minors.

Then some of the members of the group, using extreme violence and cruelty, took away their mobile phones, money and other items they possessed. Police are investigating the involvement of gang members in a sufficient number of robberies, while so far at least eight cases have been identified, which occurred during the last month. In addition, the investigation revealed the involvement of two of those arrested for drug trafficking.

To dismantle the gang, the police operation was carried out on Monday in Syntagma Square and Laou Square. During subsequent searches, 21 cell phones were found and confiscated, money and about 22 grams of cannabis.