Më 15 nëntor 2008, 25-vjeçari shqiptar Riza Strazimiri i cili kishte jetuar në Livorno për ca kohë, humbi jetën duke rënë nga çatia në vendin e tij të punës në Guasticce Interport. Ai ishte martuar prej një muaji me Dorina Danushin, gjithashtu 25 vjeç, me të cilën po priste një fëmijë. Dorina, e cila humbi foshnjën që mbante për katër muaj, është ende në pritje të drejtësisë. Ata që ishin përgjegjës për punimet u dënuan, por asnjë euro nuk i dha asaj që mbeti e ve, ende trembëdhjetë vjet pas tragjedisë. Tani Dorina po kërkon drejtësi.

Riza Strazimiri humbi jetën teksa po merrej me ngjitjen e disa paneleve shumë të rënda, një punë me rrezik të lartë që kërkon standarde të rrepta sigurie. Teksa lëvizte një prej tyre, Strazmiri ra nga lartësia prej 11 metrash. Gjendja e tij shëndetësore u duk menjëherë që ishte e rëndë. Pas arritjes së ambulancës, ai humbi jetën. Por agonia për vdekjen e parakohshme të të riut është vetëm pika e fillimit të një kalvari të gjatë nëpër sallat e gjyqit. Dëgjimet, aktet, avokatët dhe secili pasazh rinovon dhembjen e përjetshme. Hetimi i hapur nga Prokuroria Publike çon, në 14 korrik 2015, në dënimin e katër personave për mosrespektim të rregullave të sigurisë. Gjykatësi urdhëroi dhe një ndihmë të përkohshme për anëtarët e familjes së viktimës me vlerë 100 mijë euro, por familja nuk mori asgjë. Danushi tha:

Por kur shkuam për të marrë pasuritë e të dënuarve nuk gjetëm asgjë. Unë kam humbur djalin dhe burrin tim, por gjithmonë ka një mijë justifikime.
Danushi ka deklaruar se kompania që duhet të dëmshpërblejë familjen pasi po zvarrit procedurat.

Burimi:iltirreno, joq.al

On November 15, 2008, 25-year-old Albanian Riza Strazimiri, who had lived in Livorno for some time, lost his life falling from the roof of his Guasticce Interport job. He had been married for a month to Dorina Danushi, also 25, with whom he was expecting a child. Dorina, who lost her four-month-old baby, is still awaiting justice. Those responsible for the works were convicted, but no euro was given to the widow, still thirteen years after the tragedy. Now Dorina is seeking justice.

Riza Strazimiri lost his life while gluing some very heavy panels, a high-risk job that requires strict safety standards. As one of them was moving, Strazmir fell from a height of 11 meters. His health condition immediately appeared to be serious. Upon arrival of the ambulance, he lost his life. But the agony of the young man’s untimely death is just the starting point of a long ordeal across the courtrooms. Hearings, acts, advocates, and every passage renews eternal pain. The investigation opened by the Public Prosecution leads, on July 14, 2015, to the conviction of four persons for non-compliance with safety rules. The judge also ordered a temporary allowance for the family members of the victim worth 100 thousand euros, but the family did not receive anything. Danushi said:

But when we went to get the convicts’ property we found nothing. I have lost my son and my husband, but there are always a thousand excuses.
Danushi has stated that the company should compensate the family as it is delaying the procedures.

Source: iltirreno, joq.al