26 mjekë ka marrë koronavirusi në Shqipëri që nga fillimi i pandemisë. Mjeku i njohur Blenard Nonaj ka publikuar emrat e kolegëve të tij që nuk arritën që të fitojnë betejën me sëmundjen. Për Vitin e Ri, mjeku ka një mesazh inkurajues.

“Teksa 3 ditë na ndajnë nga përfundimi i këtij viti të vështirë, kujtojmë me dhimbje dhe respekt 26 mjekët dhe infermierët, të cilët nuk e fituan dot betejën me Covid-19.

Nderojmë me përulësi veprën e tyre dhe kontributin e pandalur ndër vite në misionin fisnik për t’u shërbyer qytetarëve. Ndërsa 2021 pritet të jetë viti i triumfit mbi pandeminë, ata do të na mungojnë sot, nesër, përgjithmonë” shkruan Blenard Nonaj.

26 doctors have received the coronavirus in Albania since the beginning of the pandemic. Renowned doctor Blenard Nonaj has published the names of his colleagues who failed to win the battle with the disease. For the New Year, the doctor has an encouraging message.

“As 3 days separate us from the end of this difficult year, we remember with pain and respect the 26 doctors and nurses who could not win the battle with Covid-19.

We humbly honor their work and unstoppable contribution over the years to the noble mission to serve the citizens. While 2021 is expected to be the year of triumph over the pandemic, we will miss them today, tomorrow, forever “writes Blenard Nonaj.