Pas krimit barbar të dy ditëve më parë, ku një i ri italian mbeti i vdekur pas një zënke mes dy grupeve në Itali, seanca dëgjimore për të vërtetuar arrestimet është caktuar për në orën 10 të mëngjesit nesër në mëngjes në burgun e Capanne.

Gjithashtu është planifikuar një autopsi në trupin e Filippo Limini, djali 24-vjeçar që vdiq në Bastia Umbria natën e 15 gushtit.

Tre djem me origjinë shqiptare, por të lindur në Itali, u arrestuan.

Hetimet janë duke vazhduar dhe ka ende shumë pika për tu sqaruar. Filippo u vra gjatë një mosmarrëveshje midis dy grupeve. Por ende nuk është e qartë se çfarë i shkaktoi vdekjen të riut, grushtet në kokë apo përplasja me makinë. Autopsia do ta përcaktojë konkretisht këtë.

Hetimet synojnë të përcaktojnë nga njëra anë kush është përgjegjës për vdekjen e djalit dhe nga ana tjetër të identifikojë anëtarët e grupit rival. Shumë djem kanë ikur menjëherë pas ngjarjes dhe para ardhjes së karabinierëve.

Miqtë e djalit i kanë thënë avokatit që po ndihmon familjen e viktimës se Filippo Limini do të ishte sulmuar dhe rrahur dhe më pas është përplasur me makinë teksa përpiqej të ngrihej.

Në makinën që ndoshta i mori jetën ishin 19-vjeçari Brendon Kosiqi, 20-vjeçari Denis Hajderlliu dhe 23-vjeçari Kevin Malferteiner, shtetas italianë me origjinë shqiptare, të gjithë të burgosur në burgun e Capanne me akuzën e një përleshje të rëndë dhe vrasje të paqëllimshme.

Karabinierët po shohin edhe kamerat e sigurisë në zonë për të provuar të kuptojnë se si lindi dhe u zhvillua lufta, me përfundimin fatal.

Makina me tre shqiptarët i është nënshtruar goditjeve si dhe një xhami të thyer. Të tre shqiptarët kanë pësuar lëndime të vogla.

Përleshja shpërtheu menjëherë, kur tre djemtë shqiptarë, sapo u futën në makinë, u kërkuan djemve nga Spoleto, përfshirë edhe Filippo, të lëviznin për të dalë nga parkingu. Në atë moment shpërtheu sherri, deri në përfundimin tragjik.

I riu që ishte duke vozitur , u tha avokatëve të tij, se ai nuk e kishte kuptuar që e kishte përplasur Filippon, dhe se nuk e kishte parë me të vërtetë, duke e kryer aktin në mënyrë të pavullnetshme. I riu ka thënë se po ikte nga një situatë e rrezikshme.

After the barbaric crime of two days ago, where a young Italian man died after a quarrel between two groups in Italy, the hearing to confirm the arrests is scheduled for 10 am tomorrow morning at the Capanne prison.

An autopsy is also planned on the body of Filippo Limini, the 24-year-old boy who died in Bastia Umbria on the night of 15 August.

Three boys of Albanian origin, but born in Italy, were arrested.

Investigations are ongoing and there are still many points to be clarified. Filippo was killed during a dispute between the two groups. But it is still not clear what caused the teenager’s death, punches to the head or car crash. The autopsy will determine this concretely.

Investigations are aimed at determining on the one hand who is responsible for the boy’s death and on the other hand identifying members of the rival group. Many boys fled immediately after the event and before the arrival of the carabinieri.

The boy’s friends told the lawyer who is helping the victim’s family that Filippo Limini would have been attacked and beaten and then crashed into the car as he tried to get up.

In the car that probably took his life were 19-year-old Brendon Kosiqi, 20-year-old Denis Hajderlliu and 23-year-old Kevin Malferteiner, Italian citizens of Albanian origin, all imprisoned in Capanne prison on charges of a serious fight and murder of unintentional.

Carabinieri are also looking at security cameras in the area to try to understand how the war was born and fought, with the fatal outcome.

The car with the three Albanians was hit and a broken glass. All three Albanians suffered minor injuries.

The clash broke out immediately, when the three Albanian boys, as soon as they got into the car, asked the boys from Spoleto, including Filippo, to move out of the parking lot. At that moment the quarrel broke out, until the tragic end.

The young man who was driving told his lawyers that he had not realized that he had hit Filippon, and that he had not really seen him, committing the act involuntarily. The young man said he was running away from a dangerous situation.