Tre persona shumë të kërkuar janë ekstraduar në Shqipëri ditën e sotme, falë bashkëpunimit tëInterpol Tiranës me homologët.

Të ekstraduarit nga Italia, Britania e Madhe dhe Sllovenia, janë Dhurata Katreli, Afrim Bardhoshi dhe shtetasi me inicialet, R. K., 58 vjeç.

Si rezultat i bashkëpunimit të Interpol Tirana me Interpol Ljubjana, Interpol Manchester/Mbretëri e Bashkuar dhe Interpol Romën u bë i mundur arrestimi i tyre, duke u finalizuar me ekstradimin drejt vendit tonë.

1-Nga Zyra Qendrore Kombëtare – Interpol Tirana u krye ekstradimi nga Italia drejt vendit tonë i shtetases shqiptare Dhurata Katreli, 43 vjeçe, banuese në Tiranë. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, në vitin 2017, e ka dënuar këtë shtetase me 10 vite burgim, për veprën penale “Mashtrimi”.

2-U ekstradua nga Londra shtetasi Afrim Bardhoshi, 45 vjeç, banues në Durrës. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga ZQK Interpol Tirana, pasi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, në vitin 2018, e ka dënuar me 3 vjet e 4 muaj burg për veprën penale “Dhënie ndihmë për kalim të paligjshëm të kufijve”, kryer në bashkëpumin. Ky shtetas, gjatë vitit 2013, ka qenë pjesë e një grupi kriminal që kalonte në mënyrë të paligjshme shtetas shqiptarë nga Shqipëria në Angli.

3-Po nga Z.Q.K Interpol Tirana u krye ekstradimi nga Ljubjana/Slloveni drejt vendit tonë, i shtetasit R. K., 58 vjeç, banues në Maqedoninë e Veriut. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga ZQK Interpol Tirana, pasi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë”.

Në vitin 2014, në fshatin Mbrostar, Fier, në kompaninë ku ky shtetas ishte inxhinier ka shpërthyer një kaldajë termoenergjitike me lëndë djegëse dhe si pasojë janë plagosur dy shtetas. Shtetasi R. K. në cilësinë e inxhinierit termoenergjitik kolaudues, gjatë testimeve që ka kryer nuk ka zbatuar rregullat e sigurimit teknik dhe rregullat e sigurisë në punë.

Three highly wanted persons have been extradited to Albania today, thanks to the cooperation of Interpol Tirana with their counterparts.

Extradited from Italy, Great Britain and Slovenia are Dhurata Katreli, Afrim Bardhoshi and the citizen with the initials, R. K., 58 years old.

As a result of the cooperation of Interpol Tirana with Interpol Ljubljana, Interpol Manchester / United Kingdom and Interpol Rome, their arrest became possible, ending with the extradition to our country.

1-From the National Central Office – Interpol Tirana was carried out the extradition from Italy to our country of the Albanian citizen Dhurata Katreli, 43 years old, resident in Tirana. The Court of the Durrës Judicial District, in 2017, sentenced this citizen to 10 years in prison, for the criminal offense “Fraud”.

2- Afrim Bardhoshi, 45 years old, resident of Durrës, was extradited from London. This citizen was declared internationally wanted by the CEC Interpol Tirana, after the Court of the Tirana Judicial District, in 2018, sentenced him to 3 years and 4 months in prison for the criminal offense “Assistance in illegal border crossing”, committed in co-operation . This citizen, during 2013, was part of a criminal group that illegally passed Albanian citizens from Albania to England.

3-Also from Z.Q.K Interpol Tirana was extradited from Ljubljana / Slovenia to our country, the citizen R. K., 58 years old, resident in Northern Macedonia. This citizen was declared internationally wanted by the CEC Interpol Tirana, after the Court of the Fier Judicial District imposed the security measure “Prison arrest”, for the criminal offense “Violation of the rules of protection at work.

In 2014, in the village of Mbrostar, Fier, in the company where this citizen was an engineer, a thermal energy boiler with fuel exploded and as a result two citizens were injured. Citizen R. K. in the capacity of testing thermal power engineer, during the tests he performed did not apply the rules of technical safety and safety rules at work.

Trump, GOP, America, Canada, Great Britain, United States, Weather, Horoscope, Nasa, Google, Facebook, Internet, e-comerce ecomerce, javascript,, admin, ads sense, advertising, affiliate, analytics, api, autor, news, button, calendar, category, , chat, code, comment, comments, contact , custom, post, type, dashboard, e-commerce, editor, embed, events, feed, form, gallery, google analytics, gutenberg, ftml, image, images, jquery, link, links, login marketing, media, menu, meta, mobile, navigation, news, page, payment, gateway, performance, photo, photos, plugin, post, redirect, responsive, rss, search, security, seo, share, shortcode, sidebar, simple, slider, social, social media, , spam, statistics, tags, theme, url, user, wideo, widgetwoocommerc, youtube, yahoo, Bing, European Union, Germany, Italy, Netherland, France, Spain, Asia, Africa, China, India, Australia, Europe, Petroleum, cars, weapons, war, protests, discovery, science, technology, heaven, sun, children, father, mother, sister, brother, parents, moon, month, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, winter, spring, autumn summer, seasons, economy, stock market, shop, buy, money, stadium, football, NBA. Biden