Kreu i grupit Parlamentar të PS, Taulant Balla këtë të mërkurë ka qenë në Gramsh ku ka vizituar fabrikën e re të Prodhimit të Peletit Ushqimor që do të mbulojë 100% nevojat për rezervatet e peshkimit në gjithë vendin.

Balla përmes një përmes një postimi në rrjetin social Facebook, shkruan se ha[ja e fabrikës tashmë do të mundësojë të paktën 300 vende të reja pune për qytetarët në Gramsh.

“Të paktën 300 vende të reja pune për Gramshin në Fabrikën e re të Prodhimit të Peletit Ushqimor që do të mbulojë 100% nevojat për rezervatet e peshkimit në gjithë vendin. Aktualisht ky sektor i ekonomisë sonë furnizohet vetëm nga importi dhe ky investim e kjo fabrikë në Gramsh do të prodhojë “made in Albania”. Kjo është faza e parë! Bashkë me kolegët Angjeli dhe Bici si dhe me Kryetarin e Bashkisë Klodian Taçe inspektuam nga afër instalimin e makinerive dhe punën përfundimtare në këtë Fabrikë. Jam shumë krenar që ngrihet kjo Fabrikë e madhe duke krijuar këtë mundësi punësimi në Gramshin e njerëzve punëtorë. Brenda pak javëve fabrika starton prodhimin, ndërsa vazhdon njëkohësisht edhe trajnimi paraprak i punëtorëve”, shkruan Balla.

The head of the SP parliamentary group, Taulant Balla this Wednesday was in Gramsh where he visited the new Food Pellet Production Factory that will cover 100% the needs for fishing reserves throughout the country.

Balla, through a post on the social network Facebook, writes that the factory building will now provide at least 300 new jobs for citizens in Gramsh.

“At least 300 new jobs for Gramsh in the new Food Pellet Production Factory that will cover 100% of the needs for fishing stocks throughout the country. Currently this sector of our economy is supplied only by imports and this investment of this factory in Gramsh will produce “made in Albania”. This is the first stage! Together with colleagues Angjeli and Bici as well as with the Mayor Klodian Taçe, we closely inspected the installation of the machines and the final work in this Factory. I am very proud that this big Factory is being set up, creating this employment opportunity in Gramsh of working people. Within a few weeks, the factory starts production, while the preliminary training of workers continues at the same time “, writes Balla.