Pesë vite burg për aksidentin me vdekje të dy të rinjve shqiptarë, Ergi Skenderi dhe Xhulio Kaja nga 20 vjeç. Ky ishte vendimi i drejtësisë italiane për ngjarjen e 30 qershorit 2019 për Irina Veteren, e cila atë natë kur po shkonte në shtëpi me makinë në gjendje të dehur përplasi shqiptarët.

Në momentin që po lexohej pretenca për italianen, nënës së njërit prej viktimave i ka të fikët, pasi protestoi dhe kundërshtoi. Familja e konsideroi të padrejtë vendimin, ndërsa lëshuan disa thirrje drejt trupit gjykues.

Turp! Kjo nuk është drejtësi.
Një pjesë familjes pranoi dëmshpërblimin e propozuar nga sigurimi, ndërsa familjarët e pranishëm në gjykatë morën kompensim të pjesshëm. Në sallën e gjyqit, gjyqtari hetues Luca Milani pranoi ujdinë për pranimin e fajësisë ndërmjet prokurores Daniela Di Girolamo dhe avokatit mbrojtës. Të afërmit e dy viktimave u shprehën se pranimi i fajësisë nuk është në përpjesëtim me realitetin dhe faktet.

Një prej familjarëve tha:

Dënimi me 5 vite për vdekjen e dy djemve nuk është i drejtë. Ajo tani po vazhdon jetën e saj, ne jo.
Pas përplasjes të rinjtë gjetën vdekjen e menjëhershme. Dy shqiptarët po ktheheshin nga një diskotekë bashkë me shokët e tyre, por ajo natë rezultoi tragjike. Mediat italiane shkruajtën në atë kohë se dy të të rinjtë qëndruan të pajetë në rrugë deri në mëngjes.

Five years in prison for the fatal accident of two young Albanians, Ergi Skenderi and Xhulio Kaja from 20 years old. This was the decision of the Italian justice for the event of June 30, 2019 for Irina Veteren, who that night when she was going home in a drunk car hit the Albanians.

At the moment when the claim for the Italian was being read, the mother of one of the victims fainted, after she protested and objected. The family considered the decision unfair, as they issued several appeals to the court.

Shame! This is not justice.
Part of the family accepted the compensation proposed by the insurance, while the family members present in court received partial compensation. In the courtroom, investigating judge Luca Milani accepted the plea deal between prosecutor Daniela Di Girolamo and defense attorney. The relatives of the two victims said that the admission of guilt is not in proportion to the reality and facts.

One of the family members said:

The sentence of 5 years for the death of two boys is not fair. She is now continuing her life, we are not.
After the collision the youths found immediate death. The two Albanians were returning from a disco with their friends, but that night turned out to be tragic. Italian media wrote at the time that the two young men remained lifeless on the street until morning.