Aksi Elbasan-Papër, si pasojë e reshjeve intensive të dëborës është bërë shumë i rrezikshëm për drejtuesit e automjeteve.
Gjatë natës së kaluar dhe në orët e para të mëngjesit, 6 automjete dolën nga rruga si pasojë e ngricave në fshatin Balldren.

Edhe në fshatin Shelcan në rrugën Elbasan-Gjinar disa automjete kanë dalë nga rruga. Për pasojë, ka vetëm dëme materiale dhe lëndime të lehta për drejtuesit.

Gjatë mëngjesit të sotëm raportohen mjaft problematika në zonat e thella malore që janë krejtësisht të izoluara dhe tarshësia e dëborës arrin deri në 1m.
Ndërkohë mjaft fshatra janë zhytur në errësirë për shkak të shembjes së shtyllave dhe këputjes së përcjellësve.

The Elbasan-Papër axis, as a result of the intense snowfall, has become very dangerous for drivers.
During the last night and in the early hours of the morning, 6 vehicles went off the road due to frost in the village of Balldren.

Even in the village of Shelcan on the Elbasan-Gjinar road, some vehicles went off the road. Consequently, there is only material damage and minor injuries to drivers.
During this morning, many problems are reported in the deep mountainous areas that are completely isolated and the snow depth reaches up to 1m.
Meanwhile, many villages have been plunged into darkness due to the collapse of pillars and the rupture of conductors.