8 politikanët më të pasur në Shqipëri

Të gjithë e dimë që politikanët shqiptarë, majtas, djathtas, apo në mes qofshin, krimben në para. Pasuria e tyre është marramendëse dhe kjo duket fare qartë nga jeta luksoze që bëjnë.

Mirëpo ka disa prej tyre, që pasuria është thuajse e deklaruar, dhe arrin shifrat në miliona euro.

Në emisionin “Opinion” dje po trajtohej pasuria e politikanëve shqiptarë ku janë renditur edhe 8 më të pasurit prej tyre.

Shifrat i bazohen deklaratave të tyre në KQZ para zgjedhjeve të 2017-ës, por nuk dihet sesa janë sot.

Në krye të listës qëndronte deputeti i PSD-së me 30 milionë euro pasuri të deklaruar në total. Pas tij vjen ish-deputeti i PD-së Agron Shehaj, ndërsa vendin e tretë e mban ish deputeti i LSI në Shkodër, Agron Çela.

Lista e plotë:

Tom Doshi PSD 30 milionë euro pasuri

Agron Shehaj PD 23 milionë euro

Agron Çela LSI 11.4 milionë euro

Adnor Shameti PS 5.3 milionë euro

Anastas Angjeli 2 milionë euro

Fate Velaj PS 1.4 milionë euro (Koleksione artistike)

Tatjana Biro PS 1.1 milionë euro

Alket Hyseni PS 1 milionë euro

 

We all know that Albanian politicians, left, right, or in the middle, are worms in money. Their wealth is staggering, and it is clear from the luxurious life they lead.

However, there are some of them, whose wealth is almost declared, and reaches millions of euros.

In the show “Opinion” yesterday was treated the wealth of Albanian politicians where are listed the 8 richest of them.

The figures are based on their statements to the CEC before the 2017 elections, but it is not known how many there are today.

At the top of the list was the PSD MP with 30 million euros in assets declared in total. After him comes the former PD deputy Agron Shehaj, while the third place is held by the former SMI deputy in Shkodra, Agron Çela.

Full list:

Tom Doshi PSD 30 million euros fortune

Agron Shehaj PD 23 million euros

Agron Çela SMI 11.4 million euros

Adnor Shameti PS 5.3 million euros

Anastas Angjeli 2 million euros

Fate Velaj PS 1.4 million euros (Artistic collections)

Tatjana Biro PS 1.1 million euros

Alket Hyseni PS 1 million euros