Jamarbër Hoxha nuk është tashmë një emër i panjohur për publikun shqiptar. Ai është shpallur ‘Lexuesi më i mirë’ në Panairin e librit të këtij viti.

9-vjeçari autik ka nisur të lexojë që kur ishte 15 muajsh dhe deri më tani ka lexuar plot 100 libra.

I ftuar në ‘ABC e Mëngjesit’, Jamarbri ka treguar se di katër gjuhë të huaja dhe nga letërsia botërore preferon Shekspirin dhe Ibsenin. Ndërsa për sa i përket letërsisë shqipe, vogëlushi ka deklaruar se pëlqen Dritëro Agollin dhe Ali Podrimjan.

“Kam lexuar 100 libra. I fundit ka qenë ‘Dasma e jetës’, i cili tregon një histori shumë të gjatë. Unë lexoj libra për fëmijë si ‘Krijesa misterioze’, që kam e mbaruar.

Unë lexoj edhe histori, të cilat i shkruaj edhe vetë. Kam lexuar një libër shqiptar si ‘Kronikë në gurë’, më ka pëlqyer pak se kishte zhargone.

Pyes mamin dhe babin kur nuk e kuptoj një fjalë. Kur isha 15 muajsh lexova ‘Rosaku i shëmtuar’ dhe kur shkova në shkollë kisha lexuar shumë libra.

Unë lexoj ditë për ditë. Kam lexuar nga Shekspiri ‘Romeo dhe Zhuljetën’ dhe ‘Jul Çezarin’. Kam lexuar nga Ibseni ‘Shtëpi kukulle’.

Autorët që kam lëxuar më së shumti nga shqiptarët janë Dritëro Agolli, Ali Podrimja dhe mbaj mend disa poezi.

Mësoj anglisht, frengjisht, italisht, gjermanisht dhe do mësoj edhe gjuhën indiane se më pëlqen. I mësoj vetë, jo në kurs”, ka thënë 9-vjeçari.

Më tej, ai është shprehur se ka qejf në të ardhmen të bëhet ekonomist, pasi pëlqen shumë edhe matematikën.

“Kam qejf të bëhem elonomist se duhet të bësh matematikë që të jesh i mirë”, ka shtuar Jamarbëri.

Jamarbër Hoxha is no longer a name unknown to the Albanian public. He was named ‘Best Reader’ at this year’s Book Fair.

The 9-year-old autistic has been reading since he was 15 months old and has read over 100 books so far.

Invited to ‘ABC of the Morning’, Jamarbri has shown that he knows four foreign languages ​​and prefers Shakespeare and Ibsen from world literature. As for Albanian literature, the little boy has stated that he likes Dritëro Agolli and Ali Podrimjan.

“I have read 100 books. The last one was ‘The Wedding of Life’, which tells a very long story. I read children’s books like ‘Mysterious Creatures’, which I just finished.

I also read stories, which I write myself. I read an Albanian book like ‘Chronicle in stones’, I liked a little that there was jargon.

I ask Mom and Dad when I don’t understand a word. When I was 15 months old I read ‘The Ugly Duckling’ and when I went to school I had read a lot of books.

I read day by day. I read from Shakespeare ‘Romeo and Juliet’ and ‘Julius Caesar’. I read from Ibsen ‘Doll House’.

The authors I have read the most from Albanians are Dritëro Agolli, Ali Podrimja and I remember some poems.

I learn English, French, Italian, German and I will also learn Indian language that I like. “I teach them myself, not in the course”, said the 9-year-old.

Further, he has expressed that he is happy to become an economist in the future, as he also likes mathematics.

“I like to become an economist because you have to do math to be good,” added Jamarbëri.