Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Birmingham, Britani, ku një “luftë” e ashpër me thikë ka shpërthyer mes të rinjve në një park të quajtur Burbury Park, ngjarje që ka përfunduar me plagosjen e rëndë të një 14-vjeçari.

Sipas informacioneve nga Policia e West Midlands përplasja mes të rinjve ka ndodhur rreth orës 19:00, të martën.

Dëshmitarët okularë që kanë parë ngjarjen kanë mbetur të tmerruar dhe kanë shprehur frikën në lidhje me këto sherre banale që po bëhen mes të rinjve.

” Po çmendem duke parë këta të rinj me thika. Më frikëson që ka fëmijë që përpiqen të vrasin fëmijë. Unë shqetësohem për fëmijët e vëllait tim, të cilët janë të vegjël. Të rritesh në këto kohë është e keqe. ” , ka thënë njeri prej tyre.

14-vjeçari i goditur shumë herë me thikë, ka marrë plagë të rënda por ndodhet jashtë rrezikut për jetën, megjithatë rikuperimi i tij kërkon një kohë të gjatë dhe kujdes intensiv.

Sa i përket shkaqeve dhe rrethanave të ngjarjes policia po kryen të gjitha ekzaminimet dhe hetimet e nevojshme.

A serious incident took place in Birmingham, Britain, where a fierce “fight” with a knife broke out between young people in a park called Burbury Park, an event that ended with the serious injury of a 14-year-old.

According to information from the West Midlands Police, the clash between the young people happened around 19:00, on Tuesday.

Eyewitnesses who witnessed the event were horrified and expressed fear about these banal quarrels that are taking place between young people.

“I’m going crazy seeing these young people with knives. It scares me that there are children trying to kill children. I worry about my brother’s children, who are small. Growing up in these times is bad. “, Said one of them.

The 14-year-old, who was stabbed many times, received serious injuries but is out of danger for life, however his recovery requires a long time and intensive care.

Regarding the causes and circumstances of the event, the police are conducting all the necessary examinations and investigations.