Një vajzë e vogël 23 muajshe që ra në ujë pas një përplasje të shumë automjeteve në Maryland në SHBA u shpëtua nga një hero i cili u hodh nga ura 25 metra e lartë. Njeriu hero, automjeti i të cilit ishte përfshirë gjithashtu në përplasje, kishte qenë duke vozitur në urë në kohën kur vajza ra rreth 25 metra poshtë në ujë.

Por kur ai pa vajzën e vogël që kishte rënë poshtë në ujë ai u hodh pa hezitim për ta shpëtuar në një zonë me ujë vetëm 5 metra të thellë. Ndërkohë autoritetet thanë se ishte një mrekulli që burri në fjalë ishte aty dhe shpëtoi vajzën e vogël e cila tani është duke u shëruar plotësisht.

Si fëmija, ashtu edhe burri, i cili ka zgjedhur të mbetet anonim, thuhet se u shpëtuan nga një anije që erdhi për t’i shpëtuar të dy. Sipas një njoftimi për shtyp nga autoritetet një automjet u zbulua i varur në gjysmë të rrugës mbi parmakun e urës, ndërsa shumë njerëz u zbulua se ishin të plagosur.

Tetë persona thuhet se u dërguan në spital pas rrëzimit, me vajzën e vogël që u transferua në Spitalin e Fëmijëve Johns Hopkins. Fatmirësisht, të tetë individët janë larguar nga spitali dhe tani ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore.

A 23-month-old little girl who fell into the water after a multi-vehicle collision in Maryland in the US was rescued by a hero who jumped from a 25-foot-high bridge. The hero man, whose vehicle was also involved in the collision, had been driving on the bridge at the time the girl fell about 25 feet down into the water.

But when he saw the little girl who had fallen down into the water he jumped without hesitation to save her in an area of ​​water only 5 meters deep. Meanwhile authorities said it was a miracle the man in question was there and rescued the little girl who is now fully recovering.

Both the child and the man, who has chosen to remain anonymous, were reportedly rescued by a boat that came to rescue the two. According to a press release from authorities a vehicle was found hanging halfway over the bridge railing, while many people were found to be injured.

Eight people were reportedly taken to hospital after the crash, with the little girl being transferred to Johns Hopkins Children’s Hospital. Thankfully, all eight individuals have been discharged from the hospital and are now in good health.