Nëse mblidhni bashkë 7 milionë dollarë, mund të blini një fshat të tërë plotësisht funksional në Suedi, vetëm 90 minuta në veri të Stokholmit.

I ndërtuar në shekullin e 18-të si vendpushim shëndetësor, Sätra Brunn është një shembull i përsosur i arkitekturës së fshatit suedez, i kompletuar me një kishë, një shkollë dhe një hotel, ndërsa ka dhe një aktivitet imbolitimi për ujin e përroit të tij lokal.

Fshati, që ka qenë një zonë SPA për 320 vjet, u ble nga pronarët aktualë në fillimin e viteve 1990. Ata donin ta ruanin siç ishte, dhe janë përpjekur vetëm ta përmirësojnë, pa tjetërsuar pamjen e tij.

Bashkë me fshatin, ofrohen dhe dhjetëra hektarë toka të pyllëzuara, që mund të përdoren për projekte zhvillimore. Personat që kujdeseshin për të janë në moshë tashmë dhe mendojnë se është koha që drejtimin ta marrë në dorë dikush tjetër, ndaj kanë vendosur të tërhiqen.

If you put together $ 7 million, you can buy a whole fully functional village in Sweden, just 90 minutes north of Stockholm.

Built in the 18th century as a health resort, Sätra Brunn is a perfect example of Swedish village architecture, complete with a church, a school and a hotel, while also having an immobilization activity for the water of its local stream. .

The village, which has been an SPA area for 320 years, was bought by current owners in the early 1990s. They wanted to preserve it as it was, and have only tried to improve it, without alienating its appearance.

Along with the village, there are dozens of hectares of forested land that can be used for development projects. People who cared for him are already old and think it’s time for someone else to take over, so they decided to retire.