Reperi Stresi ka zbuluar sot se është infektuar dy herë nga Covid-19. Në intervistën për emisionin “Ftesë në 5” tha:

“Një herë besoj jam infektuar kur isha në një koncert me grupin në Greqi. Ishim atje dhe kishim simptomat, por kështu jemi si grup ne, i kalojmë gjërat pa bërë shumë zhurmë.

Nuk u thamë as prindërve. Për të mos i bërë merak e kështu.

Ndërsa hera tjetër ishte tani, pata të njëjtat simptoma. Por që tani jam mirë, dhe kam bërë dhe tamponin dhe kam dalë negativ,” tha Stresi.

Reperi bie në kundërshtim me deklaratën që bëri rreth një muaj më parë në emisionin “NIN” ku u shpreh se publikoi foton pas një loje me miqtë dhe më pas e fshiu, por ishte tepër vonë, sepse lajmi kishte marrë dhenë.

“I pari që ma ka telefonuar pas postimit ka qenë Ledri Vula që më ka thënë është e vërtetë apo jo. I thashë s’është e vërtetë. Ata që kishin qenë një natë më parë më pyesnin a është e vërtetë. Por ka qenë një lajm fals”, u shpreh Stresi aso kohe. Mbetet mister cila është e vërteta e kësaj historie.

Rapper Stress has revealed today that he has been infected twice by Covid-19. In the interview for the show “Invitation to 5” he said:

“Once I believe I got infected when I was at a concert with the band in Greece. We were there and we had the symptoms, but that’s how we are as a group, we go through things without making much noise.

We did not tell our parents either. Not to worry and so on.

While next time it was now, I had the same symptoms. “But now I’m fine, and I did the tampon and I came out negative,” said Strese.

The rapper contradicts the statement he made about a month ago on the show “NIN” where he said that he published the photo after a game with friends and then deleted it, but it was too late, because the news had received.

“The first person who called me after the post was Ledri Vula who told me it was true or not. I told her it was not true. Those who had been the night before asked me if it was true. “But it was fake news,” said Stress at the time. It remains a mystery what is the truth of this story.