Blogeri Olti Curri ka publikuar videon prèkëse të një të moshuari, i cili është pajisur me pasaportë shqiptare, pas rreth 100 vitesh. Sipas historisë që tregon Olti, i moshuari është larguar shumë herët nga Shqipëria dhe në periudhën e komunizimit i është refuzuar marrja e nënshtetësisë.

“Zoteria ne video emigroi nga Shqiperia ne vitet e komunizmit duke ju privuar nenshtetesia shqiptare. Tani qe po mberrin ne 100 vjetorin e tij ai mori pashaporten duke u rikthyer ne shtetas shqiptar”, shkruan Olti në postimin e tij.

Ndërkohë që siç shihet edhe në video, zotëria puth pasaportën shqiptare, të cilën mund ta marrë pas kaq shumë vitesh.

Blogger Olti Curri has published the video of an elderly man, who has been provided with an Albanian passport, after about 100 years. According to Olti’s story, the old man left Albania very early and during the communist period he was denied citizenship.

“The gentleman in the video emigrated from Albania during the years of communism, depriving you of Albanian citizenship. Now that he is reaching his 100th birthday, he received his passport, returning to Albanian citizenship “, Olti writes in his post.

Meanwhile, as seen in the video, the gentleman kisses the Albanian passport, which he can get after so many years.