Një çift nga Michigan më në fund kanë sjellë në jetë një vajzë pasi kishin pasur 14 djem radhazi. Kateri dhe Jay Schwandt mirëpritën vogëlushen Maggie Jayne të enjten, 5 Nëntor. Ajo është motra e parë e vëllezërve Tyler, Zach, Drew, Brandon, Tommy, Vinny, Calvan, Gabe, Wesley, Charlie, Luke, Tucker, Francisco dhe Finley. Familja e mrekullueshme është subjekt i shfaqjes TV 14 Outdoorsmen , i cili ndjek aventurat e tyre në aktivitete të jashtme si gjuetia, peshkimi dhe kampe.

Vëllezërit e foshnjës janë shprehur:

Sikur 2020 nuk mund të ishte më i çmendur! Ne jemi të bekuar që mirëpresim dhe shpallim lindjen e motrës sonë të vogël, Maggie Jayne. Ne jemi shumë të lumtur dhe më të gëzuar për të shtuar Megie Jayne në familjen tonë. Ky vit ka qenë i paharrueshëm në shumë mënyra, për kaq shumë arsye, por Megi është dhurata më e madhe që mund të imagjinojmë.
Shumë urime për Kateri dhe Jay Schwandt për lindjen e vajzës së tyre të vogël!

 

Burimi:Unilad|joq.al

A couple from Michigan have finally given birth to a girl after having 14 sons in a row. Kater and Jay Schwandt welcomed baby Maggie Jayne on Thursday, November 5th. She is the first sister of brothers Tyler, Zach, Drew, Brandon, Tommy, Vinny, Calvan, Gabe, Wesley, Charlie, Luke, Tucker, Francisco and Finley. The wonderful family is the subject of the TV show 14 Outdoorsmen, which follows their adventures in outdoor activities such as hunting, fishing and camping.

The baby brothers said:

If 2020 could not be crazier! We are blessed to welcome and announce the birth of our little sister, Maggie Jayne. We are very happy and excited to add Megie Jayne to our family. This year has been memorable in many ways, for so many reasons, but Maggie is the greatest gift we can imagine.
Many congratulations to Kateri and Jay Schwandt on the birth of their little girl!