Ish-kryeministri i Kosovës, Albin Kurti i ka dalë në mbrojtje Presidentit Hashim Thaçi për ákuzat për kríme lùfte dhe për vrásje të palígjshme duke thënë: “Unë besoj në lùftën e UÇK-së, prandaj besoj në pafajësinë e UÇK-së”.

Nga ana tjetër, Behgjet Pacolli u shpreh: “Kosova ka lùftuar një lùftë për çlirim dhe pavarësi kundër Serbisë. Gati një shekull ishim shtypur dhe vrárë nga Serbia. Ushtria Çlirimtare e Kosovës lùftoi një lùftë të drejtë. Unë besoj në pafajësinë e Presidentit Hashim Thaçi dhe kryetarit Kadri Veselin. UÇK-ja luftoi një lùftë të drejtë. Ne të gjithë besojmë në pafajësinë e ushtarëve tanë.”

Pas ákuzave, Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka anuluar udhëtimin drejt Uashingtonit. Thaçi u nis drejt Amerikës për të marrë pjesë në takimin e 27 qershorit në Shtëpinë e Bardhë, ku Kosova e Serbia rinisin dialogun. Kur po nisej, Zyra e Prokurorit Special njoftoi se ka dorëzuar aktákuzë ndaj Thaçit dhe kreut të tanishëm të PDK’së, Kadri Veselit, për krìme lufte dhe krìme kundër njerëzimit.

“Më 24 prill 2020, Zyra e Prokurorit të Specializuar (ZPS) u paraqiti Dhomave të Specializuara të Kosovës (DHSK) një aktakuzë me dhjetë pika për shqyrtim prej Gjykatës, ku Hashim THAÇI, Kadri VESELI dhe të tjerë akuzohen për një sërë krìmesh kundër njerëzimit dhe krìmesh lufte ndër të cilat, vrāsje e paligjshme, zhdukje e detyruar e personave, përndjekje dhe tortūra. Në Aktakuzë pretendohet se Hashim THAÇI, Kadri VESELI dhe të dyshuar të tjerë janë penālisht përgjegjës për afërsisht 100 vrāsje të paligjshme. Krìmet e paraqitura në Aktakuzë përshijnë qindra vìktima të identifikuara shqiptarë, serbë dhe romë të Kosovës dhe kundërshtarë politikë”, thuhej në njoftimin e ZPK’së.

 

Former Prime Minister of Kosovo, Albin Kurti, has defended President Hashim Thaçi on allegations of war crimes and manslaughter, saying: “I believe in the KLA war, so I believe in the innocence of the KLA.”

On the other hand, Behgjet Pacolli said: “Kosovo has won a war for liberation and independence against Serbia. For almost a century we were oppressed and killed by Serbia. The Kosovo Liberation Army won a fair fight. I believe in the innocence of President Hashim Thaçi and President Kadri Veselin. The KLA fought a fair fight. We all believe in the innocence of our soldiers. ”

Following the accusations, Kosovo President Hashim Thaçi has canceled his trip to Washington. Thaci left for America to attend the June 27 meeting at the White House, where Kosovo and Serbia resume dialogue. As he was leaving, the Special Prosecutor’s Office announced that he had filed an indictment against Thaçi and the current PDK leader, Kadri Veseli, for war crimes and crimes against humanity.

“On April 24, 2020, the Office of the Specialized Prosecutor (IPO) presented to the Specialized Chambers of Kosovo (DHSK) an indictment with ten points for review by the Court, where Hashim THAÇI, Kadri VESELI and others are accused of a series of crimes against humanity. and war crimes, including illegal killing, forced disappearances, persecution and torture. The indictment alleges that Hashim THAÇI, Kadri VESELI and other suspects are criminally responsible for approximately 100 illegal killings. The crimes presented in the Indictment include hundreds of identified Albanian, Serb and Roma victims of Kosovo and political opponents “, it was said in the notification of the OPC.