Eneda Tarifa ka vendosur të mos martohet më, por jo sepse nuk e do martesën si institucion. E ftuar në një emision televiziv këngëtarja foli për rikthimin e saj në Portokalli si dhe për çështje që prekin jetën personale.

Pas divorcit nga ish-partneri, Eneda thotë se në një mënyrë a një tjetër e konsideron dështim çdo lidhje që ka shkuar në martesë e më pas në divorc.

“Nuk do doja të martohesha më, por jo sepse nuk e dua martesën si institucion. Unë mendoj që asnjë marrëdhënie që ka shkuar deri në martesë nuk duhet të mbaroj sepse është një trishtim. Martesa sjell gjëra të mira, familjen, rritjen e fëmijëve, pa mungesë të të dy prindërve. Edhe pse kur prindërit ndahen mundohen t’ja plotësojnë të gjitha, por kur je në të njëjtën shtëpi është tjetër”, ka thënë Eneda.

Sipas saj, pavarësisht përpjekjeve asnjëri nga prindërit nuk zëvendëson dot rolin e tjetrit.

Eneda Tarifa dhe Erjon Zaloshnja, një prej historive më jetëgjata mes artistëve shqiptarë, i dhanë fund marrëdhënies së tyre pas 18 vitesh bashkë. Lajmi i ndarjes qarkulloi për herë të parë në janar të 2018-s, i cili u konfirmua nga këngëtarja më pas. Ata janë prindër të një vajze, Arias.

Eneda Tarifa has decided not to get married anymore, but not because she does not want marriage as an institution. Invited to a TV show, the singer talked about her return to Orange as well as issues that affect her personal life.

After the divorce from her ex-partner, Eneda says that in one way or another she considers a failure any relationship that has gone into marriage and then into divorce.

“I would not like to get married anymore, but not because I do not want marriage as an institution. I think no relationship that has gone up to marriage should end because it is a sadness. Marriage brings good things, family, raising children, without the absence of both parents. “Although when the parents separate, they try to fulfill everything, but when you are in the same house, it is different”, said Eneda.

According to her, despite the efforts, neither parent can replace the role of the other.

Eneda Tarifa and Erjon Zaloshnja, one of the longest living stories between Albanian artists, ended their relationship after 18 years together. The news of the split circulated for the first time in January 2018, which was confirmed by the singer afterwards. They are the parents of a daughter, Arias.