Ditën e djeshme në një status në rrjete sociale, moderatorja Aida Shtino reagonte ashpër ndaj sjelljes së mjekëve në spitalet Covid. Ajo i akuzoi mjekët se nuk i lënë pacientët të mbajnë telefon, duke iu mohuar komunikimin me familjarët e tyre dhe i cilësoi “të pashpirt”.

Pas këtij statusi, Shtino ka marrë komente të shumta e një prej tyre moderatorja vendosi t’i përgjigjej.

“Po mire unë kam rrëshkitur bravo, faleminderit për komplimentet zotëri, Shyqyr unë nuk jam qyqe dhe as e zezë. Nuk kam lidhje fare me këto zotëri i nderuar. Unë i përkas dritës. Domethënë ju keni hyrë nëpër pavijone e dini se si janë pacientët. Unë nuk e besoj fjalën tuaj, por besoj fjalën e miqve të mi që më shkrujanë se nuk e dinë si janë të afërmit dhe nuk komunikojnë dot me to edhe me ata që nuk janë të intubuar. Tani ato kërcënimet me burg mos m’i tregoni mua zotëri, apo si e keni hallin ju, çfarë ju shqetëson që hidheni si gjel, jeni pjesë e sistemit?

Meqë juve nuk ju bën përshtypje ky fakt, as mos hyni në faqen time dhe mos lexoni se çfarë shkruaj dhe dëgjoni gjeraqinat e sistemit.. a dhe mos harroni maskën se ju mbron nga Covidi. Ndërsa atë burgun do ta shikojmë se kush do të shkojë dhe se a janë ligjore, dhe a shkelen të drejtat e njeriut nga këto që po bëhen”, shkruan Aida Shtino në replikë me një komentues në profilin e saj.

 

Yesterday in a status on social networks, the moderator Aida Shtino reacted harshly to the behavior of doctors in Covid hospitals. She accused the doctors of not letting patients keep on the phone, denying them communication with their family members and called them “heartless”.

After this status, Shtino received many comments and one of them the moderator decided to respond.

“Well, I have slipped the thumbs up, thank you for the compliments, sir, thank God I am not a cuckoo nor black. I have nothing to do with these honorable gentlemen. I belong to the light. That is, you have entered the wards and you know how the patients are. I do not believe your word, but I believe the word of my friends who write to me that they do not know how their relatives are and can not communicate with them even with those who are not intubated. Now do not tell me those prison threats, sir, or how do you feel, what worries you about being thrown like a rooster, are you part of the system?

Since you are not impressed by this fact, do not even enter my site and do not read what I write and listen to the hawks of the system .. and do not forget the mask that protects you from Covidi. “While we will see that prison who will go and whether they are legal, and whether human rights are violated by what is being done”, writes Aida Shtino in reply with a commenter on her profile.