Mjeku me origjinë shqiptare Mario Ademaj i cili punon në një nga spitalet e Chikagos në Shtetet e Bashkuara tha në një intervistë për emisionin “Opinion” se situata atje është shumë e rëndë.

Ai tha se në Chikago testimi është rezervuar vetëm për ata që kanë sëmundje të tjera shoqëruse që mund të rrezikojnë jetën e pacientëve. Ndërsa personat me simptoma të lehta “po i trajtojmë të tjerët sikur kanë infeksion normal.

“I këshillojmë të rrinë në shtëpi nëse kanë simptoma më të rënda atëherë i shtrojmë në spital”, tha ai.

Ademaj deklaroi se situata në Chikago po bëhej si ajo në Nju Jork.

“Ka shumë njerëz të prekur. Këtu po bëhet një nga qendrat epidemike si në Nju Kork. Në ShBA është pak e vështirë të vlerësosh situatën sepse është vend shumë i madh. Gjysmat e respiratorëve i kemi që tani në përdorim. Do na rritet fluksi. Meraku jonë është se do tejkalohet kapaciteti i spitaleve. Kemi merak se do arrijmë në fazën ku të zgjedhim kë të kurojmë ose jo” tha ai.

Ai dha gjithashtu disa këshilla se cfarë mediakamentesh mund të përdorin njerëzit kur kanë simpotma që shkaktohen nga COVID-19.

“Për temperaturë këshilloj acetaminofen ose paracetamol, jo ibuprofen. Për kollë, robitussin. Për dhimbje gryke, një gotë më ujë të ngrohtë me gjysëm luge kripe bëje gar gar në grykë 2 herë në ditë. Nëqoftëse kemi shenja ku fytyra bëhet blu ose dhimje në gjoks merrni në telefon ambulancën për shtrim në spital”, tha mjeku.

Albanian-born doctor Mario Ademaj, who works at a Chicago hospital in the United States, said in an interview with Opinion that the situation there is very serious.

He said in Chicago testing is reserved only for those who have other concomitant diseases that could endanger the lives of patients. While people with mild symptoms “are treating others as if they have a normal infection.

“We advise them to stay home if they have more severe symptoms then we hospitalize them,” he said.

Ademaj stated that the situation in Chicago was becoming like that in New York.

“It simply came to our notice then. Here is becoming one of the epidemic centers as in New York. In the US it is a bit difficult to assess the situation because it is a very large country. We already have half of the respirators in use. Our flow will increase. Our concern is that the capacity of hospitals will be exceeded. We are worried that we will reach the stage where we can choose who to cure or not, “he said.

He also gave some advice on what medications people can use when they have symptoms caused by COVID-19.

“For fever, I recommend acetaminophen or paracetamol, not ibuprofen. For cough, robitussin. For sore throats, a glass of warm water with half a tablespoon of salt gargle in the throat 2 times a day. If we have signs where the face turns blue or chest pain, call the ambulance for hospitalization “, said the doctor.