Altenburg, Rheinland-Pfalz, Gjermani. Shefik Hyseni (46 vjeç) nuk e dinte me orë të tëra nëse i kishte humbur vajzat e tij në përmbytjet e vdekjes apo jo! Babai shqiptar i familjes kishte frikë për jetën e Laureta (13 vjeçe) dhe Altuna (17 vjeçe). Makthi i madh, pasi kishte humbur kontaktet me to, ishte nëse kishin qenë në gjendje të siguroheshin në kohë apo ishin bërë viktima të përmbytjeve katastrofike në Gjermaninë Perëndimore.

Situata në Gjermani/ Babai shqiptar rigjen dy vajzat e tij të humbura në përmbytje | Gazeta Telegraf

Hyseni, duke folur për “BILD”, dha lajmin e mirë, pas shumë orësh dramatike për të dhe familjen: “Të mërkurën në mbrëmje vajzat e mia më thirrën dhe thanë se uji ishte tashmë në katin e parë. Vrapova menjëherë për në shtëpi. Kur arrita, uji ishte tashmë kudo, kishte mbuluar gjithçka. Për herë të fundit fola me të dyja vajzat rreth orës 21:00. Pastaj, lidhja qe e pamundur”.


Altenburg: Meine Töchter wurden mit dem Heli aus unserem Haus vor der Flut gerettet – News Inland – Bild.de

Krejt i dëshpëruar, babai shqiptar priti tërë natën mbi një urë, nga e cila mund të shihte shtëpinë e tij. Të enjten në mbrëmje mbërriti lajmi çlirues: Fëmijët e tij u shpëtuan nga shtëpia e përmbytur me helikopter. Hyseni shtoi: “Ne vetëm kemi qarë për fatin e dy vajzave. Tani duhet të shohim se çfarë ka mbetur nga shtëpia”.

Altenburg, Rheinland-Pfalz, Germany. Shefik Hyseni (46 years old) did not know for hours whether he had lost his daughters in the floods of death or not! The Albanian father of the family was afraid for the lives of Laureta (13 years old) and Altuna (17 years old). The great nightmare, having lost contact with them, was whether they had been able to secure themselves in time or had become victims of catastrophic floods in West Germany.

Situation in Germany / Albanian father regains his two daughters lost in flood | Gazeta Telegraf

Hyseni, speaking for “BILD”, gave the good news, after many dramatic hours for him and his family: “On Wednesday evening my daughters called me and said that the water was already on the first floor. I immediately ran home. “When I arrived, the water was already everywhere, it covered everything. The last time I spoke to both girls was around 9pm. Then, the connection was impossible.”

Altenburg: My Töchter Wurden With The Heli From Our House Haus Vor der Flut Gerettet – News Inland – Bild.de

In desperation, the Albanian father waited all night on a bridge, from which he could see his house. On Thursday evening the liberating news arrived: His children were rescued from the house flooded by helicopter. Hyseni added: “We only cried for the fate of the two girls. “Now we have to see what is left of the house.”