Humb jetën nga një gabim mjekësor 22 vjeçarja Aleksandra Bistolaki. E lindur në Korinth, Greqi, studentja shqiptaro-greke ka kryer në 22 maj një ndërhyrje rutinë, për heqjen e një çisti që i shkaktonte çrregullim hormonal.

Menjëherë pas ndërhyrjes në klinikën private të një mjeku me njohje të fuqishme e klinikë të madhe në qendër të Korinthit, por sipas dëshmive, me historik të vështirë në gafa të tilla, studentja ankohej se nuk ndjehej mirë. E ëma, Anila Mertika, emigrante nga Saranda, sëbashku me të atin, vendas, e transferuan në spitalin e madh të Athinës, Georgios Genimatas. Pak orë pas ndërhyrjes Aleksandra Bistolaki bie në koma.

Megjithëse pritet raportimi i mjekut ligjor, dëshmitë e para bëjnë fjalë për mbidozë të anestezisë.

Tepër emocionues ishte reagimi në gjithë Greqinë, nga zona e Korinthit ku studentja kaloi vitet e fëmijërisë, në Preveza ku studionte për Financë e Kontabilitet, madje dhe jashtë Greqisë, pasi thirrjes së spitalit i’u përgjigjën me mijra persona, që dhanë gjak për të shpëtuar jetën e Aleksandras.

Bëhet fjalë për një ngjarje që shkaktoi bum mediatik, pasi të gjithë flasin për një vajzë, nxënëse e studente të mrekullueshme. Në 1 qershor, 22 vjeçarja humbi betejën e vështirë, duke zhytur në hidhërim familjen dhe gjithë miqtë e saj. Në median greke dhe atë sociale lajmet dhe mesazhet pafund kërkojnë drejtësi për studenten që iku në prag të 23-vjetorit, me reagime edhe nga mësues e pedagogë që e kujtojnë me shumë respekt e dashuri.

22-year-old Alexandra Bistolaki lost her life due to a medical error. Born in Corinth, Greece, the Albanian-Greek student underwent a routine intervention on May 22 to remove a cyst that caused her a hormonal disorder.

Immediately after the intervention in the private clinic of a doctor with strong knowledge and a large clinic in the center of Corinth, but according to the evidence, with a difficult history in such mistakes, the student complained that she was not feeling well. His mother, Anila Mertika, an immigrant from Saranda, and her father, a local, were transferred to the large hospital in Athens, Georgios Genimatas. A few hours after the intervention, Aleksandra Bistolaki fell into a coma.

Although the report of the forensic doctor is expected, the first evidence concerns an overdose of anesthesia.

Extremely exciting was the reaction across Greece, from the Corinth area where the student spent her childhood, to Preveza, where she studied Finance and Accounting, and even outside Greece, after thousands of people responded to the hospital call by donating blood for her. saved the life of Alexandra.

It is about an event that caused a media boom, as everyone is talking about a wonderful girl, pupil and student. On June 1, the 22-year-old lost the tough battle, grieving the family and all her friends. In the Greek and social media, endless news and messages demand justice for the student who fled on the eve of the 23rd anniversary, with reactions from teachers and professors who remember her with great respect and love.