Ka vrarë gruan, pastaj ka shkuar në stacion policie për të informuar se ai ka kryer veprën, në apartamentin e tij, në Regensburg.

“Menjëherë më pas, kolegët shkuan me makinë drejt banesës së burrit.
Atje ata gjetën kufomën e një gruaje” ka thënë komisionerja e policisë Franziska Meindl për gazetën TAG24.

Policia po e heton rastin, ende nuk ka informacion të besueshëm mbi motivin dhe rrjedhën e ngjarjeve.

He killed the woman, then went to the police station to inform that he had committed the crime, in his apartment, in Regensburg.

“Immediately after, the colleagues drove to the man’s apartment.
“There they found the body of a woman,” police commissioner Franziska Meindl told TAG24.

Police are investigating the case, there is still no reliable information on the motive and course of events.