Modelja e njohur Belinda Dragoti, e cila u bë e njohur si velina e emisionit “Xing me Ermalin”, ka thënë se burrat para se ta takonin mund ta paragjykonin dhe të kishin qëllime të tjera për të, por kur e kanë takuar janë surprizuar dhe kanë tërhequr mbrapsht paragjykimet apo mendimet që kishin për të.

E pyetur nëse ka një mashkull në jetën e saj, Belinda ka refuzuar të përgjigjet, ndërsa tregon se:

“Nëse dikush nuk e ka kapacitetin që të arrijë të më mbështesë dhe nga ana psikologjike tek ajo që unë kam zgjedhur, nuk besoj se do ishte diçka e mirë për karrierën time që unë të ndihem rehat me veten time sepse shoh shumë vajza që shkëputen, mbyllen nga televizioni, mbyllin Instagramet e veta dhe i lënë ëndrrat përgjysmë”.
Gjithashtu, ka treguar edhe në lidhje me Instagramin, ku shprehet se është një mënyrë e mirë për të nxjerrë fitime me produktet promocionale, ndërsa tregon se shuma më e madhe që ka marrë vetëm për një postim ka qenë 1.500 euro.

Well-known model Belinda Dragoti, who became known as the host of the show “Xing me Ermalin”, said that men before meeting her could prejudice her and have other goals for her, but when they met her they were surprised and have pulled back the prejudices or thoughts they had about him.

Asked if there is a man in her life, Belinda refused to answer, stating that:

“If someone does not have the capacity to support me psychologically in what I have chosen, I do not believe it would be a good thing for my career for me to feel comfortable with myself because I see a lot of girls breaking up, they shut down from television, shut down their Instagram accounts and leave their dreams half-hearted.
He also talked about Instagram, where he says that it is a good way to make a profit with promotional products, while showing that the largest amount he received for just one post was 1,500 euros.