Zv/Kryetari i FRD-së, Ilir Hodaj është zyrtari që ka ngacmuar vajzat që i ka marrë në punë për fushatë.

Ngacmimet kanë ndodhur brenda zyrës së tij ku ai i ka kërkuar favore seksuale dhe para vajzave të ndryshme duke iu premtuar punësim pas zgjedhjeve të 25 prillit.

Emisioni “Stop” publikoi skandalin në fjalë. Zyrtari i regjistruar, shprehet se aktivistët do të merren në punë pa para, ndërsa ata që janë në punë e do të duan t’i mbajnë vendet e punës, duhet të paguajnë atë dhe zyrtarë të tjerë të partisë.

Por premtimi nuk është vetëm për vende pune, por zyrtari nuk ngurron edhe të ngacmojë seksualisht vajzën, që po punon për fushatën dhe kërkon të sistemohet në punë pas 25 Prillit.

 

The Vice President of FRD, Ilir Hodaj is the official who harassed the girls he hired for the campaign.

The harassment took place inside his office where he demanded sexual favors and in front of various girls promising them employment after the April 25 elections.

The show “Stop” published the scandal in question. The registered official says that the activists will be hired without money, while those who are at work and want to keep their jobs will have to pay him and other party officials.

But the promise is not only for jobs, but the official does not hesitate to sexually harass the girl, who is working for the campaign and seeks to settle down at work after April 25.