Edhe kjo nuk ishte dëgjuar. Fëmijë me emrin e një partie politike.

Kemi dëgjuar shumë raste ku prindër shqiptarë vendosin foshnjave bashkimin e emrave të tyre, apo emra të familjarëve të ndjerë, apo emrat e personazheve të tyre të pëlqyer të filmave, gjithsesi kurrë nuk kemi dëgjur kur prindërit i vendosin foshnjës emrin e një partie politike.

Një familje kosovare e cila jeton në Belgjikë ka zgjedhur që vajzën e tyre ta quajnë ‘Vetëvendosja’, duke iu referuar partisë politike të Albin Kurti.

Siç shihet dhe nga certifikata foshnja e lindur në Prishtinë është quajtur Vetëvendosja.

Even this was not heard. Children with the name of a political party.

We have heard many cases where Albanian parents give their babies the union of their names, or the names of deceased family members, or the names of their favorite movie characters, however we have never heard when parents give the baby the name of a political party.

A Kosovar family living in Belgium has chosen to name their daughter ‘Vetëvendosje’, referring to Albin Kurti’s political party.

As can be seen from the certificate, the baby born in Prishtina is called Vetëvendosje.