Në 8 Tetor 2020 në Gjithio është ndaluar një skaf me tre pasagjerë i cili mbante një ngarkesë prej 6 milion euro lenë narkotike e cila po transportohej për në Pelponez. Sasia e gjetur ishte e paketuar në 20 çanta dhe tetë pako që tejkalonin peshën 1 ton.

Një ndër tre personat që ndodheshin në skaf ishte shqiptar me inicialet A.V në moshën 26-vjeçare. Ai është shfajësuar para policisë duke thënë se nuk e dinte se malli që po transportonin ishte drogë por mendonte se ishin cigare.

26-vjeçari thotë:

E bëra sepse më duheshin paratë për një të afërmin tim që ka probleme shëndetësore.
Ndërkohë avokati i tij ka deklaruar:

Klienti im A. V. me origjinë shqiptare është vetëm 26 vjeç, ai pranon vetëm akuzën e hyrjes ilegale në vend dhe mohon kategorikisht çdo përfshirje në mbajtjen dhe transportimin e drogës. Ai mendoi se varka po kontrabandonte cigare nga Shqipëria dhe sapo e kuptoi se ishte drogë, ai u përplas me kapitenin dhe së bashku me të akuzuarin e tretë ata u larguan menjëherë të frikësuar derisa u arrestuan”, raportohet të ketë deklaruar avokati. Në vijim ai shton “26 vjeçari është i pafajshëm dhe nuk do të pranonte kurrë ndonjë bashkëpunim në një krim kaq të rëndë dhe të pamoralshëm. Ai është një i ri i varfër dhe një i afërm i tij i ngushtë është me problem serioze shëndetësore, ai pranoi se kishte bërë kontrabandë cigarash për të paguar kujdesin mjekësor.

 

 

On October 8, 2020 in Gjithio was stopped a boat with three passengers which was carrying a load of 6 million euros of narcotics which was being transported to the Peloponnese. The quantity found was packed in 20 bags and eight packages weighing more than 1 ton.

One of the three people on the boat was an Albanian with the initials A.V at the age of 26. He apologized to the police saying that he did not know that the goods they were transporting were drugs but he thought they were cigarettes.

The 26-year-old says:

I did it because I needed money for a relative of mine who has health problems.
Meanwhile, his lawyer stated:

My client A. V. of Albanian origin is only 26 years old, he only admits the charge of illegal entry into the country and categorically denies any involvement in the possession and transportation of drugs. “He thought that the boat was smuggling cigarettes from Albania and as soon as he realized that it was drugs, he collided with the captain and together with the third defendant they left immediately frightened until they were arrested”, the lawyer reportedly stated. He added: “The 26-year-old is innocent and would never admit any complicity in such a serious and immoral crime. He is a poor young man and a close relative of his is with serious health problem, he admitted he had smuggled cigarettes to pay for medical care.