Gjashtë oficerë policie dhe të gjithë të arrestuarit e Departamentit të Policisë Omonia u karantinuan për 14 ditë, pasi një shtetas shqiptar, i cili po mbahej në qendrat e paraburgimit në pritje të masës së sigurisë rezultoi me koronavirus.

Siç u bë e ditur nga policia, ai ishte i burgosur i departamentit të Exarcheia por për shkak të mungesës së hapësirës ai u transferua dje në departamentin e Omonia.

Këtë mëngjes, i arrestuari u ndje keq dhe u thirr një ambulancë dhe ai u dërgua në spitalin “Sotiria”, ku iu nënshtrua një testi i cili rezultoi pozitiv.

Pas kësaj, të gjithë të arrestuarit e repartit Omonia u karantininuan për 14 ditë, si dhe katër oficerë policie të të njëjtit repart që ranë në kontakt me ta dhe pacientin, dhe dy oficerë të tjerë policorë të repartit Exarcheia, të cilët e kishin shoqëruar gjatë transferimi i tij me patrullë.

Sipas burimeve të policisë, asnjë nga të karantinuarit nuk ka shfaqur simptoma, ndërsa gjatë gjithë procedurës rregullat paraprake (doreza, maska, distanca, etj) janë respektuar në mënyrë rigoroze dhe, siç parashikohet nga protokolli EODY, dezinfektimi është kryer në ambientet e burgut.

Six police officers and all the detainees of the Omonia Police Department were quarantined for 14 days, after an Albanian citizen, who was being held in detention centers awaiting security measures, was infected with a coronavirus.

As it became known by the police, he was a prisoner of the Exarcheia department but due to lack of space he was transferred yesterday to the Omonia department.

This morning, the detainee felt unwell and an ambulance was called and he was taken to Sotiria Hospital, where he underwent a test which was positive.

After that, all the detainees of the Omonia ward were quarantined for 14 days, as well as four police officers of the same ward who came in contact with them and the patient, and two other police officers of the Exarcheia ward, who had accompanied him for a long time. his transfer by patrol.

According to police sources, none of the quarantined showed any symptoms, while throughout the procedure the preliminary rules (gloves, masks, distance, etc.) were strictly observed and, as provided by the EODY protocol, disinfection was carried out in the prison premises.