Një vajzë shqiptare, e cila shkoi për studime në Londër u njoh me Henrin, një djalë me ngjyrë dhe pas shumë vitesh si miq u dashurura me atë. Më pas, vajza mbeti shtatzënë por prindërit i kërkuan ta abortonte, pasi nuk mund të pranonin një dhëndër me ngjyrë. Por, edhe pse ata i thanë ta abortojë dashuria e saj për ata nuk e bëri atë që të largohet dhe pas disa vitesh erdhi në Shqipëri, për t’u treguar prindërve nipin e tyre me shpresën që do t’i “zbuste”.

Por, sa panë që kishte trashëguar ngjyrën e Henrit i thanë se s’kishin për ta pranuar kurrë duke i thënë:

“Çoje djalin ta rrisë i ati dhe atëherë do jesh vajza jonë”.
Ndërkohë, Henri e shtyu të përpiqej që të krijonte një urë komunikimi me ta, sepse e shikonte që gruaja e tij po vuante, por ata nuk pranuan. Por sipas “lexo.com” edhe komentet në “Facebook” janë për t’u habitur, shqiptarët janë shumë racist dhe e quajnë turp këtë që ka bërë kjo vajzë shqiptare. Shumica e komenteve janë kundër vajzës.

Një komentuese ka shkruajtur:

“Tre mundësi ke: të varesh, të hidhesh ose ta djegësh veten me benzinë. Turp, pa fytyrë, mjerë prindërit çfarë paskan rritur.”
Një komentues tjetër thotë:

“Mos mendo t’ia mbushësh mendjen prindërve, moj maniake seksuale. Për një zezak i shkele të gjitha, pe botën me sy, atje që marrin zezak për burrë, o burra edhe ti.”

 

An Albanian girl, who went to study in London met Henry, a boy of color and after many years as friends fell in love with him. Afterwards, the girl became pregnant but her parents asked her to abort her, as they could not accept a groom of color. But, even though they told her to abort, her love for them did not make her leave and after a few years she came to Albania, to show her parents their nephew in the hope that he would “soften” them.

But when they saw that he had inherited the color of Henry, they told him that they would never accept it, saying:

“Take the boy to be raised by the father and then you will be our daughter.”
Henry, meanwhile, pushed him to try to build a bridge of communication with them because he saw that his wife was suffering, but they refused. But according to “lexo.com”, the comments on “Facebook” are also surprising, Albanians are very racist and they are ashamed of what this Albanian girl has done. Most of the comments are against the girl.

One commenter wrote:

“You have three options: to hang yourself, to jump or to burn yourself with gasoline. Shame, no face, woe to the parents for growing up. ”
Another commenter says:

“Do not think to convince your parents, my sexual maniac. For a black man, he tramples them all, you see the world with your own eyes, where they take a black man for a man, oh men, you too. ”