Kërcënimet e një të burgosuri shqiptar drejtuar drejtorit të burgut të Korfuzit dhe informacioni që kishin shërbimet për mall dhe armë, duket se kanë përshpejtuar hetimet në IEVP.

Sipas ERT, shqiptari kërcënoi drejtorin e burgjeve duke i thënë se “këtu do të derdhet gjak”. Mbrëmjen e djeshme Drejtori i Policisë së Korfuzit organizoi operacionin në dy krahët e burgut ku po mbahen 8 shqiptarë të rrezikshëm, të cilët dyshohet se kishin organizuar arratisjen në 15 gusht dhe u parandaluan në minutën e fundit nga zyrtarët e burgjeve.

Drejtuesi i këtij grupi është shqiptari që kërcënoi Drejtorin e Burgjeve, ndërsa grupi përfshin edhe të akuzuarin si autor në eleminimin e avokatit Michalis Zafeiropulos, Ibrahim Brahimi, i cili disa ditë më parë ishte përpjekur të arratisej.

Grupi hetimor po heton, se si dy armët, u futën në IEVP dhe pse oficerët e burgjeve nuk e kuptuan që autorët ishin duke i fshehur ato në ambiente publike dhe të frekuentuara, ku ka edhe kamera sigurie.

Burimi:palo.gr|joq.al

The threats of an Albanian prisoner to the director of the Corfu prison and the information that the services for goods and weapons had, seem to have accelerated the investigations in the IECD.

According to ERT, the Albanian threatened the director of the prisons, saying that “blood will be shed here”. Last night, the Corfu Police Director organized the operation on both sides of the prison where 8 dangerous Albanians are being held, who are suspected of having organized the escape on August 15 and were prevented at the last minute by prison officials.

The leader of this group is the Albanian who threatened the Director of Prisons, while the group also includes the accused as the perpetrator in the elimination of the lawyer Michalis Zafeiropoulos, Ibrahim Brahimi, who a few days ago had tried to escape.

The investigative group is investigating how the two weapons were brought into the IECD and why the prison officers did not realize that the perpetrators were hiding them in public and frequented areas, where there are also security cameras.