Këngëtarja e njohur, Soni Malaj, e cila është përfolur shumë për jetën e saj private, pasi i dha fund martesës me balerinin italian, Mirko, me të cilin ka edhe një vajzë. Aktualisht këngëtarja është në një lidhje me biznesmenin, Klevi, romancë të cilën mundohet ta mbajë larg vëmendies së mediave. Kjo e fundit, publikon shumë rrallë foto krah tij, duke u siguruar që t’i mbrojë privatësinë.

Ndërkohë, gjatë një interviste, këngëtares i është bërë një pyetje pikante, ku është pyetur se kush janë më të mirë në seks shqiptarët apo të huajt, duke iu referuar edhe eksperiencave të saj të mëparshme.

Kjo e fundit, e ftuar në emisioni e “Why Not” tha se:

“Duhet që të provosh shumë të huaj që të përgjigjesh. Varet personi çfarë transmeton. Është çështjë energji çdo gjë. Ne kemi receptor, kemi energji, kështu që jemi transmetues energjie, varet se si ndërlidhet vibe i dy personave dhe kjo është e rëndësishme në marrëdhënie.”
Ndërkohë, Soni Malaj foli edhe për marrëdhënien e saj intime duke treguar nëse seksi është një pjesë e rëndësishme e lidhjes së saj.

Malaj tha se:

“Lidhem me një person shumë emocionalisht. Marrëdhëniet intime janë të rëndësishme për të gjithë njerëzit. Nuk mendoj se kur nuk janë të përshtatshëm në marrëdhënie intime një çift mund të vazhdojë lidhjen”

The famous singer, Soni Malaj, who has been rumored a lot about her private life, after she ended her marriage with the Italian dancer, Mirko, with whom she also has a daughter. The singer is currently in a relationship with the businessman, Klevi, a romance which she tries to keep away from media attention. The latter rarely publishes photos of him, making sure to protect his privacy.

Meanwhile, during an interview, the singer was asked a spicy question, where she was asked who are better in sex Albanians or foreigners, referring to her previous experiences.

The latter, invited to the show “Why Not” said that:

“You have to try a lot of strangers to answer. It depends on what the person is transmitting. It’s a matter of energy everything. “We have a receptor, we have energy, so we are a transmitter of energy, it depends on how the vibe of two people is connected and this is important in a relationship.”
Meanwhile, Soni Malaj also talked about her intimate relationship showing if sex is an important part of her relationship.

Malaj said:

“I connect with a person very emotionally. Intimate relationships are important to all people. “I do not think that when they are not suitable in an intimate relationship, a couple can continue the relationship.”