Stafi shëndetësor prej 5 personash në qendrën shëndetësore në lagjen Skënderbej ka rezultuar i prekur me Covid-19.

Të prekur kanë rezultuar 3 infermierë dhe 2 mjekë të cilët pas daljes së përgjigjes së tamponit janë karantinuar.

Për pasojë qendra shëndetësore është mbyllur. Nuk dihet ende ku do të transferohen shërbimet shëndetësore për banorët e kësaj zone.

Të prekur në këtë qytet janë disa mësues, mjekë, infermierë, punonjës të bashkisë.

The health staff of 5 people in the health center in the Skënderbej neighborhood was affected by Covid-19.

Affected were 3 nurses and 2 doctors who were quarantined after the response of the tampon.

As a result, the health center was closed. It is not yet known where the health services for the residents of this area will be transferred.

Affected in this city are some teachers, doctors, nurses, municipal employees.