Raportohet se Klement Balili apo siç njihet ndryshe Eskobari i Ballkanit, është shtruar në spitalin e burgut në Peqin.

Por pas vendimit të gjykatës që ai ta vuante dënimin në siguri të lartë, Balili është shprehur se nuk e përballonte dot.

Gjithashtu 120 të dënuar të tjerë kanë hyrë në grevë urie, pasi kërkojnë takime me të afërmit e tyre dhe të mos aplikohet burg i përjetshëm.

Ata kërkojnë edhe mos denimin kur kapen me telefona në qeli, ndërsa kanë firmosur një peticiom ku kërkojnë dorëheqjen e drejtorit Agim Ismaili.

Për t’u theksuar është fakti se fenomeni i “të sëmurit” po përsëritet tek burgu i Peqinit. Pasi gjatë javës u shtruan në spital Gate Mahmutaj Arbjon Aliko dhe Genci Balla.

Ende nuk ka një informacion zyrtar se çfarë ndodh brenda mureve të këtij burgu dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve nuk ka dhënë një shpjegim.

It is reported that Klement Balili or as he is otherwise known Escobar of the Balkans, was hospitalized in the prison in Peqin.

But after the court decision for him to serve his sentence in high security, Balili said that he could not afford it.

Also 120 other convicts have gone on hunger strike, as they demand meetings with their relatives and not to apply life imprisonment.

They also demand non-punishment when they are caught with cell phones in the cell, while they have signed a petition demanding the resignation of director Agim Ismaili.

It should be noted that the phenomenon of the “sick” is being repeated in Peqin prison. During the week, Gate Mahmutaj Arbjon Aliko and Genci Balla were hospitalized.

There is still no official information on what is going on inside the walls of this prison and the General Directorate of Prisons has not given an explanation.