Teksa e gjithë bota i ka sytë nga qielli për të parë se ku do të bjerë raketa kineze “Mars Long Long 5B”, mësohet se ajo ka hyrë në atmosferën mbi Oqeanin Indian, në një zonë afër ishujve të Maldiveve.

Ky fakt u bë i ditur nga zyra e fluturimeve njerëzore të agjencisë kineze hapësinore CNSA. Ndaj përjashtohet edhe rënia e një ose më shumë fragmenteve të mjeteve të raketës në territorin italian.

Pozicionimi i raketës u konfirmua edhe nga të dhënat e Komandës së Mbrojtjes Hapësinore të Amerikës së Veriut (Norad). Krahasuar me vlerësimet fillestare, ata treguan Atlantikun e Veriut si një pikë të mundshme të ri-hyrjes.

Sipas ekspertëve, raketa me peshë 21 tonë mund të digjet në atmosferë, por nuk përjashtohet fakti që pjesë të saj të bien në tokë.

As the whole world has its eyes from the sky to see where the Chinese “Mars Long Long 5B” rocket will land, it is learned that it has entered the atmosphere over the Indian Ocean, in an area near the Maldives islands.

This fact was made known by the human flight office of the Chinese space agency CNSA. Therefore, the fall of one or more fragments of missile vehicles on Italian territory is excluded.

The position of the rocket was also confirmed by the data of the North American Space Defense Command (Norad). Compared to initial estimates, they pointed to the North Atlantic as a possible re-entry point.

According to experts, the rocket weighing 21 tons can burn in the atmosphere, but it is not excluded that parts of it fall to the ground.