Shqiptari që u vra në Islandë ditën e shtunë në mesnatë është Armando Beqiri i cili sot më 16 shkurt do të kishte mbushur 33 vjeç. Armando u gjet i shtrirë dhe i mbuluar në gjak në derën e shtëpisë së tij në Reykjavík, ndërsa pavarësisht se u dërgua në spital ndërroi jetë duke mos u mbijetuar plagëve të shumta që mori nga plumbat, në qafë dhe shpinë.

Deri tani janë tre të arrestuar, ndërsa i dyshuari kryesor është një lituanez. Fqinjët u shprehën se nuk dëgjuan krisma, duke lënë të kuptohet se vrasja u bë me silenciator.

Armando kishte një djalë 15 muajsh, ndërsa priste edhe fëmijën e dytë, pasi gruaja ishte shtatzënë.

Por kush është shqiptari që u vra?

Armando Beqiri nga Shqipëria arriti në Greqi në vjeshtën e vitit 2012. Dy vite më vonë në ditën e Krishtlindjes, ai zbarkon në Islandë. Në profilin e tij në Facebook, ai shkruante se fliste tre gjuhë të huaja.

Mediat shkruajnë se shqiptari u përshtat menjëherë me jetesën e vendit dhe ishte një tifoz i zjarrtë i ekipi kombëtar të futbollit duke e ndjekur edhe në Botërorin e Rusisë. Madje, pasi mori shtetësinë pak kohë më parë ai kishte votuar për herë të parë në Islandë në zgjedhjet parlamentare.

Vrasja ka krijuar shqetësim në Islandë, aq sa ka reaguar edhe ministrja e Drejtësisë, Laslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. “Sigurisht që krijon frikë dhe duhet të adresohet, pasi oficerët tanë të policisë duhet të jenë të përgatitur dhe të aftë të përgjigjen dhe të garantojnë sigurinë publikë” tha ajo.

“Ai ishte i rregullt. Armando thuhet se ka shumë miq dhe armiqtë numëroheshin me gishtat e dorës” tha një zyrtar policie. Por përse u vra? Pistat e hetimit janë disa. Mediat shkruajnë se shqiptari ishte një nga pronarët e një kompanie sigurie fizike. “Kompania është rritur me shpejtësi dhe ka qenë e suksesshme” thuhet në shkrim.

The Albanian who was killed in Iceland on Saturday at midnight is Armando Beqiri who today on February 16 would have turned 33 years old. Armando was found lying and covered in blood on the door of his house in Reykjavík, while despite being taken to hospital he died not surviving the multiple wounds he received from bullets, in the neck and back.

So far three have been arrested, while the main suspect is a Lithuanian. Neighbors said they did not hear gunshots, hinting that the killing took place with a silencer.

Armando had a 15-month-old son while he was expecting his second child, as the woman was pregnant.

But who is the Albanian who was killed?

Armando Beqiri from Albania arrived in Greece in the fall of 2012. Two years later on Christmas Day, he lands in Iceland. On his Facebook profile, he wrote that he spoke three foreign languages.

The media write that the Albanian immediately adapted to the country’s livelihood and was an ardent fan of the national football team, following him to the World Cup in Russia. Even after obtaining citizenship a while ago he had voted for the first time in Iceland in the parliamentary elections.

The murder has caused concern in Iceland, so much so that the Minister of Justice, Laslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, has reacted. “It certainly creates fear and needs to be addressed, as our police officers need to be prepared and able to respond and ensure public safety,” she said.

“He was OK. “Armando is said to have many friends and the enemies were counted on the fingers of one hand,” said a police official. But why was he killed? The investigation tracks are several. The media write that the Albanian was one of the owners of a physical security company. “The company has grown rapidly and has been successful,” the statement said.