Deklarata e Andit 2 për Tean ku thekson se ka ende një pëlqim për bukuroshen, kanë irrituar Andin 1. Ky i fundit i është drejtuar Andit me tone të larta duke i vënë në pah se nuk mund të pretendohet një vajzë që është e dikujt tjetër, teksa përmendi edhe fjalën probleme, duke i bërë apel kështu që të mos synojë më nusen e tij siç e thërret dhe Andi 2. Gjithsesi Andi 2 tha se për aq kohë sa nuk janë çift, gjërat mund të ndryshojnë pas disa luhatjeve.

Debati mes Andit 1 dhe Andit 2:

Andi 1: Ty të pëlqen akoma Tea?

Andi 2: Po, është vajzë e bukur

Andi 1: Po është e tjetër kujt

Andi 2: Po unë këtu jam nëse mes jush ndodh ndonjë gjë

Andi 1: Po pse djemtë e tjerë nuk e thonë, ti e thua, je më trim?

Andi 2: Po s’ka lidhje me trimin

Andi 1: Po marrim shembull, unë kam rënë në dashuri me Tean, është jeta ime, kush je ti të vish të marrësh nusen time?

Andi 2: Unë nuk i marr njeriu nusen, por ti vetë thua që nuk jeni ende çift

Andi 1: O vëlla un vetë ashtu e ndjej, ti mos përfitoi nga emisioni, nuk duhet t’i thuash këto gjëra, nuk mund të vish të pretendosh një vajzë që dikush tjetër do ta ketë në krah, kjo sjellë probleme.

Andi 2: Unë nuk parashikoj të ardhmen, kjo që po thua nuk ka sens

Andi 1: Po si nuk ka sens, si mund ta ngacmosh ti?

Andi 2: Unë nuk po e ngacmoj, kam shprehur pëlqimin ndaj saj dhe nëse ajo ka ndonjë problem me ty dhe e shpreh, mund të ndryshojë gjithçka

Andi 1: Dhe do vijë te ty?

Andy 2’s statement to Tean stating that he still has a liking for the beauty, have irritated Andy 1. The latter addressed Andy in a high tone, pointing out that a girl who is someone else’s can not be claimed, as he also mentioned the word problems, appealing so that he no longer targets his bride as Andy calls him 2. Anyway Andi 2 said that as long as they are not a couple, things can change after a few fluctuations.

The debate between Andy 1 and Andy 2:

Andy 1: Do you still like Tea?

Andy 2: Yes, she is a beautiful girl

Andy 1: Yes it’s different to whom

Andy 2: Yes I am here if anything happens between you

Andy 1: Why don’t the other guys say it, you say it, are you braver?

Andy 2: But it has nothing to do with bravery

Andy 1: We are taking example, I have fallen in love with Tean, it is my life, who are you to come and get my bride?

Andy 2: I do not take the bride, but you yourself say that you are not yet a couple

Andy 1: Brother, I feel that way myself, you did not take advantage of the show, you should not say these things, you can not come and claim a girl that someone else will have by your side, this brings problems.

Andy 2: I do not predict the future, what you are saying does not make sense

Andy 1: But how does it not make sense, how can you tease him?

Andy 2: I’m not harassing her, I’ve expressed my consent to her and if she has a problem with you and expresses it, everything can change

Andy 1: And it will come to you?