Pas deklaratës ku shprehën dashurinë për njëri-tjetrin, gjatë punatës së sotme të “Përputhen Prime”, Andi dhe Tea janë shfaqur shumë të afruar, ndërsa Andi shpesh shtrinte kokën mbi Tean.

Duke folur për ndodhitë e kaluara, Tea i tha Andit shpirt, por folën edhe për atë që përjetuan në takimin e natës së ndërrimit të viteve. Ndërkohë teksa fliste Andi tregoi se nuk e kishte puthuar atë ditë Tean.

Andi deklaroi:

Ishim te shtëpia ime për vit të ri me familjen time, u mblodhëm të gjithë bashkë dhe s’kishim ku rrinim vetëm me njëri-tjetrin. S’ia mora dot një puthje atë ditë.

After the statement where they expressed their love for each other, during today’s work of “Match Prime”, Andi and Tea appeared very close, while Andi often stretched his head over Tean.

Talking about past events, Tea told Andy the spirit, but also talked about what they experienced in the meeting of the night of the change of years. Meanwhile while talking Andy showed that he had not kissed Tean that day.

Andi declared:

We were at my house for the new year with my family, we all got together and had nowhere to stay alone with each other. I could not get a kiss that day.