Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Romë ka njoftuar se qytetarët që kanë aplikuar për pasaportë dhe letërnjoftim deri më datën 30 prill 2021, se dokumentet kanë mbërritur.

Ajo shton më tej duke pohuar se nëse nuk keni plotësuar formularin për tërheqjen me korrier në ditën e takimit në Ambasadë.

Njoftimi Ambasadës:

The Embassy of the Republic of Albania in Rome has announced that the citizens who have applied for a passport and identity card until April 30, 2021, that the documents have arrived.

She further adds by asserting that if you have not completed the courier withdrawal form on the day of the meeting at the Embassy.