Tjetër skandal s.ksual në Greqi. Dy vajza 17 dhe 18 vjeç denoncojnë një burrë për abuzim

Greqia është tronditur nga një tjetër krim i rëndë seksual, ku këtë herë viktimat janë dy vajza 17 dhe 18 vjeç.

Sipas mediave greke, përdhunimi i tyre ka ndodhur në një qendër masazhesh në Athinë dhe autori është një 47-vjeçar, pronar i kësaj qendre.

Vajzat, sipas dyshimeve të policisë greke, janë mashtruar nga autori përmes një reklame, ku u premtohej se do të bëheshin modele.

Menjëherë pas ngjarjes ato i janë drejtuar policisë, ku kanë dëshmuar se 47-vjeçari i kishte mbyllur në një dhomë të qendrës së masazhit dhe i ka përdhunuar.

Policia e arrestoi menjëherë të dyshuarin, ndërsa ky është rasti i radhës i krimeve të këtij lloji që mbërrijnë nga vendi fqinj. Në rastin e fundit u përfshi edhe një efektiv i policisë greke, i arrestuar për drejtimin e një rrjeti prostitucioni dhe shfrytëzimi minorenësh dhe i njohur me nofkën “Tasso”.

Sipas mediave greke, me urdhër të tij u hap një faqe në internet e cila ofronte shërbime seksuale që varionin nga 180 deri në 4 mijë euro për 24 orë. Çmimet ndryshonin në varësi të llojit të shërbimeve erotike të ofruara dhe kohëzgjatjes së tyre.

Mediat greke bisedoi me dy nga viktimat,të cilat treguan se ishin gjithë kohës në shantazh dhe kërcënoheshin se nëse ikin nga shtëpia ku tutoroheshin në adresën e prindërve të tyre do të përfundonin foto të pahijshme.

“Në të njëjtin apartament mund të jetojnë 3 dhe 4 vajza. Nuk paguanim qira, por na merrnin paratë nga takimet që bënim.”

Duket e pabesueshme, por gjithçka që përshkruhet nga protagonistët e kësaj historie zhvillohet në Athinë, në shtëpi ku vajza shumë të reja, ndonjëherë nga fshati, mbaheshin të burgosura. Shtëpia ishte me xhakuzi, oxhak dhe shumë sende të tjera për të krijuar idenë se: Këtu gjithçka lejohet!

Në faqen përkatëse, çdo vajzë e disponueshme është e ekspozuar me foto dhe video reale të saj, madje në “biografinë” shkruheshin edhe të gjitha opreacionet plastike që mund të kishin bërë vajzat.

“K. është një modele e hollë me flokë të gjatë të zinj dhe një bel të hollë. Ajo është shumë seksi dhe emocionuese. Në gjendje t’ju ndriçojë me një vështrim. Sytë e saj janë jeshilë. Ajo di si të sillet dhe si t’i japë kënaqësi një mashkulli. Do të befasoheni me shërbimet e mëposhtme: Puthje me gjuhë, striptizë, etj. Mos prit më, caktoni një takim me K.

Për 6 orë me të, klienti do të duhet të paguante 950 euro; për 12 orë 2,000 dhe për një ditë të plotë, 4,000 euro. Madje theksohej se e K. fliste dhe anglisht.

“El Tasso” ishte dënuar edhe më parë, pasi një 17-vjeçare e denoncoi se i kishte propozuar që të punonte për të. Ai u dënua dhe më pas u la i lirë pas vuajtjes së dënimit, por vetëm për t’ju kthyer aktivitetit të dikurshëm.

Ai u prangos sërish pasi më 11 korrik, një 19 vjeçare e paditi me pretendimin se kishte abuzuar seksualisht për një kohë të gjatë me të, duke e shfrytëzuar edhe si punonjëse seksi. Denoncimi i saj solli edhe “shpërbërjen” e grupit kriminal.

 

Another s.ksual scandal in Greece. Two girls 17 and 18 years old denounce a man for abuse

Greece is shocked by another serious sexual crime, where this time the victims are two girls 17 and 18 years old.

According to Greek media, their rape took place in a massage center in Athens and the perpetrator is a 47-year-old owner of this center.

The girls, according to the suspicions of the Greek police, were deceived by the author through an advertisement, where they were promised that they would become models.

Immediately after the event, they addressed the police, where they testified that the 47-year-old had locked them in a room of the massage center and raped them.

Police immediately arrested the suspect, as this is the next case of crimes of this type arriving from the neighboring country. In the latest case, a Greek police officer was arrested, arrested for running a prostitution network and exploitation of minors and known by the nickname “Tasso”.

According to Greek media, by his order, a website was opened which offered sexual services ranging from 180 to 4 thousand euros for 24 hours. Prices varied depending on the type of erotic services offered and their duration.

Greek media spoke to two of the victims, who indicated that they were blackmailed all the time and threatened that if they left the house where they were being tortured at their parents’ address, they would end up with indecent photos.

“3 and 4 girls can live in the same apartment. We did not pay rent, but they took our money from the meetings we had. ”

It seems incredible, but everything described by the protagonists of this story takes place in Athens, in the house where very young girls, sometimes from the village, were held captive. The house was with jacuzzi, chimney and many other items to create the idea that: Here everything is allowed!

On the relevant page, every available girl is exposed with her real photos and videos, and even in the “biography” were written all the plastic surgeries that the girls could have done.

“K. is a slender model with long black hair and a slender waist. She is very sexy and exciting. Able to enlighten you with a glance. Her eyes are green. She knows how to behave and give pleasure to a man. You will be surprised with the following services: Language kisses, striptease, etc. Do not wait any longer, schedule an appointment with K.

For 6 hours with it, the client would have to pay 950 euros; for 12 hours 2,000 and for a full day, 4,000 euros. It was even stated that K. also spoke English.

“El Tasso” had been convicted before, after a 17-year-old denounced him for proposing to work for him. He was convicted and later released after serving his sentence, but only to return to his former activity.

He was handcuffed again after on July 11, a 19-year-old woman sued him for allegedly sexually abusing her for a long time, using her as a sex worker. Her denunciation also led to the “dissolution” of the criminal group.