Një tjetër ngjarje ka tronditur opinionin publik në Greqi nga historia e një vajze 18 vjeçe, nga lagjja Ilioupoli e Athinës, e cila përdhunohej për vite me radhë nga babai i saj dhe muajt e fundit nga një oficer policie që e detyronte të prostituonte dhe e mbante të mbyllur në shtëpinë e tij.

Rasti në fjale është mësuar dhe publikuar orët e fundit, pasi 18-vjeçarja mundi të largohej nga shtëpia ku mbahej me forcë, duke i dhënë fund viteve të abuzimit seksual dhe makthit të përdhunimit nga ana e babait të saj.

Ajo ka mundur të largohet dhe t’u zbulojë autoriteteve atë që kishte përjetuar, të shtunën në mbrëmje në një moment kur oficeri i policisë, 39 vjeç që e mbante të burgosur për muaj me radhë, nuk ka qenë në shtëpi.

Sipas dëshmive rrënqethëse të saj , nga mosha 11 vjeç i ati abuzonte seksualisht ndaj saj dhe çastet e tmerrshme kanë zgajtur deri në moshën 17-vjeçare, kur vendosi të largohej nga shtëpia.

Por përsëri ajo ka rënë pre e orekseve të sëmura, kësaj here të një polici, i cili me dhunë dhe kërcënime e mbajti peng në shtëpinë e tij dhe e detyronte atë të prostituonte, madje nën efektin e lëndëve narkotike që ai ia jepte me forcë.

Bëhet fjale për një oficer policie që muajt e fundit ishte i pezulluar përkohësisht nga detyra, pasi ndaj tij kishte akuza të kolegëve për kërcënime dhe akte të dhunshme dhe ndodhej në procesin e një hetimi të brendshëm.

Menjëherë pas denoncimit të 18-vjeçares babai i vajzës, 54 vjeç, dhe oficeri i policisë janë arrestuar dhe janë çuar në prokurori, ku u janë dhënë mbi 14 akuza.

Çështja ka marrë edhe ngjyra politike me partine opozitare Syriza që ka akuzuar edhe një herë për paaftësi, ministrin e Mbrojtjes së Qytetarit si dhe për procedurën e deponimit të 18-vjeçares, që në ditën e parë nuk i është dhënë sipas ligjit një avokat gjatë procesit, në një përpjekje siç thuhet, për të mbuluar skandalin në fjalë.

Another event has shocked public opinion in Greece from the story of an 18-year-old girl from the Ilioupoli neighborhood of Athens, who was raped for years by her father and in recent months by a police officer who forced her into prostitution and held her locked in his house.

The case in question has been learned and published in the last hours, after the 18-year-old was able to leave the house where she was forcibly held, ending years of sexual abuse and the nightmare of rape by her father.

She was able to leave and reveal to the authorities what she had experienced on Saturday evening at a time when the police officer, 39, who had been holding her in custody for months, was not at home.

According to her creepy testimonies, from the age of 11 her father sexually abused her and the horrible moments lasted until the age of 17, when she decided to leave home.

But again she has fallen prey to sick appetites, this time of a policeman, who with violence and threats held her hostage in his house and forced her into prostitution, even under the effect of the narcotics he forcibly gave her.

It is about a police officer who in recent months was temporarily suspended from duty, as he was accused by colleagues of threats and violent acts and was in the process of an internal investigation.

Immediately after the denunciation of the 18-year-old, the girl’s father, 54, and the police officer were arrested and taken to the prosecutor’s office, where they were given over 14 charges.

The case has also taken on political overtones with the opposition party Syriza, which has once again accused the Minister of Civil Defense of incompetence, as well as the deposition procedure of the 18-year-old, who on the first day was not legally given a lawyer during the trial. , in an attempt as it is said, to cover up the scandal in question.