Një tjetër mjek në qytetin e Elbasanit ka humbur jetën nga koronavirusi.

Dr. Sali Baco neuropsikiatër, prej disa ditësh ishte shtruar te Covid 2. Baco u diplomua në vitin 1969, në vitin 1972 deri në vitin ishte 1985 Shef Pavioni.

Në vitin 1985 emërohet drejtor i Spitalit Psikiatrik, ndërsa në vitin 1992 deri në vitin 1995 Drejtor i Shëndetit Publik. Po ashtu nga viti 1998 ka qenë në pozicion, nëndrejtor i Spitalit Rajonal dhe njëkohësisht shef i Poliklinikës deri në vitin 2005. Për më vazhduar më pas si mjek në qytetin e Elbasanit.

 

Another doctor in the city of Elbasan lost his life from the coronavirus.

Dr. Sali Baco neuropsychiatrist, for several days was hospitalized at Covid 2. Baco graduated in 1969, in 1972 until 1985 was Head of the Pavilion.

In 1985 he was appointed director of the Psychiatric Hospital, while in 1992 until 1995 he was the Director of Public Health. Also from 1998 he was in position, deputy director of the Regional Hospital and at the same time head of the Polyclinic until 2005. To continue later as a doctor in the city of Elbasan.