Ushtria amerikane po teston një pilulë të re anti-plakjeje që mund të reduktojë shpejtimin e plakjes tek njeriu.

E prodhuar nga Komando e Operimeve Speciale (SOCOM), pilula është pjesë e qëllimt të Pentagonit për të përmirësuar performancën njerëzore, raporton Breaking Defense.

Medikamenti mund të ndihmojnë në prodhimin e një niveli të lartë të një elementi që mendohet se redukton inflamacionin dhe rinon qelizat. SOCOM pritet të nisë testet klinike vitin që vjen.

Nëse rezultatet janë të suksesshme, pilula mund të ketë potencialin që me të vërtetë të shtyjë plakjen, e madje edhe të parandalojë lëndimet, gjë që do të sillte një ndryshim të madh, thotë Lisa Sanders, drejtoresha e departamentit të Shkencës dhe Teknologjisë për Forcat Speciale.

Për të prodhuar pilulën, SOCOM po bashkëpunon me laboratorin privat Metro International Bichem..

The U.S. military is testing a new anti-aging pill that could reduce the rate of aging in humans.

Manufactured by the Special Operations Command (SOCOM), the pill is part of the Pentagon’s intent to improve human performance, Breaking Defense reports.

The drug can help produce a high level of an element thought to reduce inflammation and rejuvenate cells. SOCOM is expected to launch clinical trials next year.

If the results are successful, the pill could have the potential to really delay aging and even prevent injuries, which would make a big difference, says Lisa Sanders, director of the Special Forces Science and Technology department. .

To produce the pill, SOCOM is collaborating with the private Metro International Bichem laboratory.