Që prej 24 dhjetorit, për shkak të masave shtesë anti-Covid, vendi ynë ndodhet nën “orën policore” e cila ndalon lëvizjen e qytetarëve nga ora 20:30 deri në 06:00.

Ndërkohë sipas Sipas Komitetit Teknik të Ekspertëve, duke filluar nga dita e nesërme në orën 06:00, kjo masë merr fund. Njoftohet gjhithashtu se pas datës 4 janar do të rikthehet sërish izolimi që ishte vendosur fillimisht, në fashën orare 22:00–06:00.

Më 11 janar do të hapen edhe shkollat 9-vjeçare dhe gjimnazet, ndërsa universitetet rinisin mësimin online më 5 janar.

Since December 24, due to additional anti-Covid measures, our country is under the “curfew” which prohibits the movement of citizens from 20:30 to 06:00.

Meanwhile according to According to the Technical Committee of Experts, starting the next day at 06:00, this measure ends. It is also announced that after January 4, the isolation that was originally placed will be restored, in the time zone 22: 00–06: 00.

9-year schools and gymnasiums will also open on January 11, while universities will resume online teaching on January 5.