Policia e Krujës ka vijuar kontrollet për zbatimin e masave anti-covid me qëllim parandalimin e përhapjes së virusit.

Gjatë kontrolleve policia arrestoi shtetasin me iniciale Xh.B 46 vjeç pasi kishte organizuar një festë familjare (fejesë), në kundërshtim me Aktin Normativ.

Më herët ky shtetas është ndëshkuar disa herë me masa administrative, si dhe është proceduar 2 herë, për veprën penale “Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të policisë”.

Gjithashtu u procedua penalisht shtetasi N. H., 20 vjeç (DJ), si dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale instrumentet muzikore.

Njoftimi i policisë Krujë

Vijojnë kontrollet nga stukturat e Komisariatit të Policisë Krujë, për parandalimin e përhapjes së COVID-19.

Arrestohet në flagrancë pronari i një lokali, i cili pasi ishte proceduar penalisht 2 herë dhe ishte ndëshkuar disa herë me masë administrative, u konstatua sërish duke organizuar festa familjare në kundërshtim me Aktin Normativ.

Procedohet penalisht 1 shtetas tjetër.

Strukturat e Komisariatit të Policisë Krujë, në vijim të kontrolleve në subjektet që ushtrojnë aktivitetin në kundërshtim me Aktin Normativ, kanë konstatuar në territorin e DVP Durrës, konkretisht në Fushë Krujë, subjektin në pronësi të shtetasit Xh. B., i cili kishte organizuar një festë familjare (fejesë), në kundërshtim me Aktin Normativ.

Në vijim të veprimeve, nga specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Krujë u arrestua në flagrancë shtetasi Xh. B., 46 vjeç, banues në Fushë Krujë, për veprën penale “Moszbatimi i masave të autoriteteve shtetërore gjatë gjendjes së masave të jashtëzakonshme apo gjatë gjendjes së epidemisë”.

Ky shtetas, në periudha të ndryshme kohore, është ndëshkuar disa herë me masa administrative, si dhe është proceduar 2 herë, për veprën penale “Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të policisë”, pasi është konstatuar nga shërbimet e Policisë duke organizuar ceremoni martesore ose festa familjare në kundërshtim me Aktin Normativ.

Gjithashtu u procedua penalisht shtetasi N. H., 20 vjeç (DJ), si dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale instrumentet muzikore.

Policia e Durrësit apelon për të gjithë pronarët e subjekteve që ushtrojnë aktivitet, të respektojnë me rigorozitet protokollet e sigurisë dhe masat kufizuese që kanë si qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19.

Kruja Police has continued the controls for the implementation of anti-covid measures in order to prevent the spread of the virus.

During the checks, the police arrested the citizen with the initials Xh.B 46 years old after he had organized a family party (engagement), contrary to the Normative Act.

Earlier, this citizen was punished several times with administrative measures, and was prosecuted twice, for the criminal offense “Disobedience to the order of a police officer.”

The citizen N. H., 20 years old (DJ) was also prosecuted, and the musical instruments were seized as material evidence.

Kruja police report

Controls continue from the structures of the Kruja Police Commissariat, to prevent the spread of COVID-19.

The owner of a restaurant is arrested in flagrante delicto, who after being criminally prosecuted twice and punished several times with an administrative measure, was found again organizing family parties in violation of the Normative Act.

1 other citizen is being prosecuted.

The structures of the Kruja Police Commissariat, following the controls in the subjects that exercise the activity contrary to the Normative Act, have ascertained in the territory of DVP Durrës, specifically in Fushë Krujë, the subject owned by the citizen Xh. B., who had organized a family celebration (engagement), contrary to the Normative Act.

Following the actions, by the specialists for the Investigation of Crimes in the Kruja Police Commissariat, the citizen Xh. B., 46 years old, resident in Fushë Krujë, for the criminal offense “Failure to implement the measures of state authorities during the state of emergency measures or during the state of epidemic”.

This citizen, in different periods of time, has been punished several times with administrative measures, as well as has been prosecuted twice, for the criminal offense “Disobedience to the order of a police officer”, after being found by the Police services organizing wedding ceremonies or parties family contrary to the Normative Act.

The citizen N. H., 20 years old (DJ) was also prosecuted, and the musical instruments were seized as material evidence.

Durrës Police appeals to all owners of entities that exercise activity, to strictly respect the security protocols and restrictive measures aimed at preventing the spread of COVID-19.