Ditën e djeshme në Greqi filloi procesi i vaksinimit kundër Covid-19 dhe një ndër të parët që u vaksinua ishte kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis.

Vendi fqinj do të marrë 83 mijë doza deri në 31 dhjetor dhe rreth 430 mijë doza deri në muajt janar dhe shkurt. Por mësohet se qeveria në këtë vend ka vendosur që edhe minoritarët grekë që jetojnë në Shqipëri, por janë pjesë e skemës së shërbimeve shëndetësore në shtetin fqinj, do të përfitojnë nga kjo vaksinë.

Kryetari i Bashkisë së Finiqit, Kristo Kiço konfirmoi këtë lajm dhe sqaroi se ata do të jenë të detyruar të paraqiten në Greqi, pasi kushtet e transportit të vaksinës janë specifike.

“Një pjesë e mirë e minoritarëve që përfitojnë nga sigurimet shëndetësore, do ta përfitojnë edhe ata vaksinën gjatë marsit. Do të paraqiten banorët brenda rregullave në Greqi, pasi kushtet në të cilat transportohet vaksina janë specifike. Jemi në kontakte të vazhdueshme për të parë si do të realizohet ky proces”, tha ai.

The vaccination process against Covid-19 started in Greece yesterday and one of the first to be vaccinated was the Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis.

The neighboring country will receive 83 thousand doses by December 31 and about 430 thousand doses by January and February. But it is learned that the government in this country has decided that the Greek minorities living in Albania, but are part of the health services scheme in the neighboring country, will benefit from this vaccine.

The Mayor of Finiq, Kristo Kiço confirmed this news and clarified that they will be obliged to appear in Greece, as the conditions for transporting the vaccine are specific.

“A good part of the minorities who benefit from health insurance, will also benefit from the vaccine during March. Residents will appear within the rules in Greece, as the conditions under which the vaccine is transported are specific. “We are in constant contact to see how this process will be realized”, he said.